Styrets rolle og krav til formelle rutiner

Det er økende fokus på styremedlemmers ansvar. Kunnskap om styrets plikter etter aksjeloven bidrar til at man reduserer risikoen for å komme i personlig ansvar, i tillegg til at et godt organisert styre også gir grunnlag for målrettet verdiskapning.

Vi inviterer til gratis seminar hvor vi ser på styrets rolle og noen av reglene som gjelder for drift av aksjeselskap, herunder:

  • Rollefordeling mellom styret, daglig leder og generalforsamling.
  • Formelle krav til styret og styrebehandling – herunder protokoller.
  • Årshjul og plan for styrets arbeid.
  • Styrets ansvar for selskapets kapital.

Seminaret vil bli praktisk rettet, med gjennomgang av styredokumenter og de formelle krav som følger av aksjeloven til antall styremøter, krav til protokoller mv. Det er ikke behov for noen forkunnskaper for å ha nytte av seminaret.

Se hvor seminaret holdes og meld deg på:
Sted*
Fornavn*
Etternavn*
Stilling*
Firma*
Postnummer*
epost*
Mobil*