Regnskap verktøy

Bruk regnskapet som verktøy

Visma Services inviterer til gratis kurs der vi ser nærmere på hvordan regnskapet kan benyttes som et effektivt verktøy for ledelsen. Vi viser deg hvordan du kan bruke regnskapet løpende for å bli mer kostnadseffektiv og unngå unødvendige feil og avvik i regnskapet.

Målet er at du skal få en grunnleggende forståelse for regnskapet og dets mange bruksområder.

Vi starter med en teoretisk gjennomgang, før vi går over på konkrete eksempler. Her kan du ta med ting du lurer på, så ser vi på dette sammen. Det er også full anledning til å stille spørsmål underveis.

Kursholder er Stina Engesbakk, som har mange års erfaring fra revisjon og forvaltning.

Kurset er gratis, og det vil bli enkel bevertning for deltakerne.

Tid: Tirsdag 7. juni kl. 18.00-20.00.
Sted: Våre lokaler, Søndre gate 2, Mo i Rana

Seminaret er gratis.

Sted*
Fornavn*
Etternavn*
Stilling*
Firma*
Postnummer*
epost*
Mobil*