Pensjon - Har du kontroll?

På dette graitseminaret går vi gjennom hovedtrekkene innen aktuelle pensjonsordninger. Vi vil se på folketrygdens ordning, tjenestepensjon fra arbeidsgiver, og private sparemuligheter. Dette vil vi knytte opp mot pensjonsreformen. Vi vil også se på NAVs pensjonskalkulator, og hvordan man på en enkel måte kan få oversikt over sin egen pensjon. Seminaret tar for seg et meget dagsaktuelt tema og vi vil vise hvorfor det er så viktig å få oversikt over egen pensjon.

Vi vil se nærmere på

  • Ulike alternativer for når man tar ut pensjon
  • Hvilke konsekvenser dette får for utbetalingen
  • Gamle og nye opptjeningsregler
  • Hvilke forskjeller som slår inn avhengig av når man er født

Skaff deg oversikt med dette seminaret om pensjon! Seminaret passer både for deg som er ansatt og for deg som er næringsdrivende.

Seminaret er gratis.

Finn ut hvor seminaret om pensjon holdes og meld deg på:

Sted*
Fornavn*
Etternavn*
Stilling*
Firma*
Postnr.*
epost*
Mobil*
 
Jeg ønsker privat møte etter seminaret om