Påmelding Ferieavvikling og feriepenger Hamar

Lær mer om dagsaktueller temaer rundt ferieavvikling og feriepenger på vårt frokostseminar. Vi kommer også litt inn på eksempler om sykepenger. Vi kommer til å ta for oss følgende områder:

Sted*
Fornavn*
Etternavn*
Stilling*
Firma*
Postnummer*
epost*
Mobil*