Næringsbeskatning - fallgruver og muligheter

Vi inviterer til et uformelt informasjonsmøte med gjennomgang av hovedtrekkene i næringsbeskatningen. Vi skal vi gi en enkel oversikt over regelverket, med vekt på muligheter, fallgruver og aktuelle tilpasninger. Vi skal særlig se på fritaksmetoden, som innebærer at selskaper ikke betaler skatt på utbytte eller aksjegevinster, og mulige tilpasninger til disse reglene etter nylige avklaringer fra Høyesterett og Skattedirektoratet. Det er ikke nødvendig med forkunnskaper om skattereglene for å ha utbytte av seminaret.

Foredragsholder er advokat Christian Fredrik Magnus fra Visma. Det vil bli god anledning til å stille spørsmål under kurset, og foredragsholder vil være tilgjengelige også etter at kurset er avsluttet.

Se hvor seminaret om næringsbeskatning holdes og meld deg på:

Sted*
Fornavn*
Etternavn*
Stilling*
Firma*
Postnummer*
epost*
Mobil*
 
Jeg ønsker privat møte etter seminaret om