MVA på utleie av næringseiendom

Det er viktig å ta hensyn til merverdiavgift i forbindelse med oppføring, drift, utleie og salg av fast eiendom. Kurset vil gi en innføring i reglene på et komplisert område og vil se nærmere på:

  • Justeringsreglene for moms og fast eiendom
  • Nye mva-reglene for utleie av fast eiendom
  • De viktigste endringene i retts- og forvaltningspraksis i 2014

Seminaret passer for alle som jobber med næringseiendom og som ønsker en oppdatering av gjeldende rett.

Seminaret er gratis.

Se hvor seminaret holdes og meld deg på: 

Sted*
Fornavn*
Etternavn*
Stilling*
Firma*
Postnummer*
epost*
Mobil*