Hvordan budsjettere?

Vi inviterer deg deg til et informativt og inspirerende seminar!

Punkter til gjennomgang:

  • Hva er et budsjett
  • Hvorfor skal man utarbeide det?
  • Ulike budsjetter
  • Er likviditetsbudsjett viktig?
  • Praktisk gjennomføring
  • Hvordan sette opp et driftsbudsjett?
  • Hvordan sette opp et likviditetsbudsjett? 
  • Hva finnes av hjelpemidler?
  • Trenger du hjelp i prosessen ?

Seminaret er gratis!

Se hvor seminaret holdes og meld deg på:

Sted*
Fornavn*
Etternavn*
Stilling*
Firma*
Postnummer*
epost*
Mobil*
 
Jeg ønsker privat møte etter seminaret om