Skattefrie frynsegoder

Gaver og naturalytelser i arbeidsforhold er normalt skattepliktig inntekt for mottakeren, på linje med ordinær lønn.

Det finnes imidlertid en rekke praktisk viktige unntak, og det beror på et lite regnestykke hva som lønner seg både for arbeidstaker og arbeidgiver.

På seminaret vil vi gå gjennom en rekke aktuelle ordninger, herunder:

  • Gaver fra arbeidsgiver ved ulike anledninger

  • Velferdsturer i inn- og utland

  • Sosiale arrangementer

  • Personalrabatter

  • Firmahytte

  • Trening

  • Hjemmekontorordninger

  • Fri telefon og avis

  • Firmabil og bilbeskatning

Der er ikke nødvendig med forkunnskaper for å ha utbytte av seminaret, og emnet passer både for deg som arbeidsgiver, arbeidstaker eller næringsdrivende.

Det er registrering og servering en halv time før oppsatt seminarstart.  

Se hvor seminaret holdes og meld deg på:

Sted*
Fornavn*
Etternavn*
Stilling*
Firma*
Postnummer*
epost*
Mobil*
 
Jeg ønsker privat møte etter seminaret om