Fradragsrett ved anskaffelse av infrastruktur

Det er et økende fokus på økonomi i utbyggingsprosjekter. Kunnskap om muligheten til å fradragsføre inngående merverdiavgift ved anskaffelse av vei, vann og avløp mv., som senere skal tilflyte det offentlige vederlagsfritt, er ofte en forutsetning for god økonomi i prosjektene.

Vi inviterer til gratis seminar hvor vi ser på hvordan man sikrer en størst mulig fradragsrett ved anskaffelse av infrastruktur, herunder:

  • Oversikt over ulike modeller for fradragsrett
  • Formelle krav ved overdragelse av infrastruktur 
  • Nytt om hvilke kommuner som er utbyggervennlige 
  • Hvilke modeller som praktiseres i distriktet

Seminaret retter seg mot utbyggere og blir praktisk rettet, med fokus på hvordan utbyggere oppnår en best mulig bunnlinje.

Finn ut hvor seminaret holdes og meld deg på:

Sted*
Fornavn*
Etternavn*
Stilling*
Firma*
Postnummer*
epost*
Mobil*
 
Jeg ønsker privat møte etter seminaret om