FoU skatt og skattefunn

Alle snakker om å motivere til mer forskning og utvikling (FoU). I Norge subsidieres FoU over skatteseddelen via SkatteFunn-ordningen. Samtidig opplever bedriftene at de ikke får skattemessig fradrag for FoU kostnadene.

Seminaret vil ta for seg vilkårene for å kreve subsidiering, samt den skattemessige behandlingen av FoU-kostnader, herunder om når FoU-kostnadene kan utgiftsføres direkte samt når de må aktiveres. Seminaret vil også gjennomgå fallgruver og potensielle merkostnader ved feil skattemessig behandling.

Foredragsholdere er Martin Wikborg fra Visma Advokater.

Sted*
Fornavn*
Etternavn*
Stilling*
Firma*
Postnummer*
epost*
Mobil*