Fisjon, fusjon og kapitalendringer

Skal fisjoner og fusjoner gjennomføres skattefritt, må de gjennomføres på lovlige måter etter selskapsrettslige og regnskapsrettslige regler. Dette krever innsikt i en rekke regelsett.

På seminaret lærer du hvilke regler som er sentrale og hvordan disse virker sammen. Det blir gjennomgang av både selskapsrettslig, skatterettslig og regnskapsmessig behandling av fusjoner og fisjoner, samt at det vil redegjøres for hvilke fusjons- og fisjonsalternativer som finnes. I denne sammenheng redegjøres nærmere for viktige aspekter ved kapitalendringer i aksjeselskap. Kurset har en praktisk tilnærming.

Se hvor seminaret holder og meld deg på:

Sted*
Fornavn*
Etternavn*
Stilling*
Firma*
Postnummer*
epost*
Mobil*
 
Jeg ønsker privat møte etter seminaret om