Ferieloven og sykefravær

Bli med på seminar og få tips om hva arbeidsgiver kan bestemme i forbindelse med ferieavvikling og hva ferieloven krever at det skal beregnes feriepenger av.

Vi vil også gå gjennom sykefravær, både egenmeldt og sykemelding fra lege. Vi vil se på arbeidstaker og arbeidsgivers rettigheter og plikter i forbindelse med sykefravær. Herunder vil vi også gå gjennom den lovpålagte oppfølgingen av langtidssyke arbeidstakere, og sykefravær i ferie. Dette er svært aktuelle tema som det er viktig å ha oversikt over som arbeidsgiver for å unngå konsekvenser fra det offentlige.

Se hvor seminaret holdes og meld deg på:

Sted*
Fornavn*
Etternavn*
Stilling*
Firma*
Postnummer*
epost*
Mobil*
 
Jeg ønsker privat møte etter seminaret om