Vil du ha regnskapet tilgjengelig på iPad?

Vil du ha regnskapet ditt tilgjengelig på iPad?

Regnskapsbransjen er i en utvikling og det er viktig å være en aktiv deltaker. Å komme i forkant av det som skjer kan styrke din bedrift til å håndtere utviklingen bedre enn dine konkurrenter.

Vi ser blant annet nærmere på:

  • Den elektroniske forretningstransaksjoner øker dramatisk - hvordan vil det påvirke din økonomiavdeling fram mot 2020?
  • Den nye digitale hverdagen er allerede innen rekkevidde - hvordan kan du utnytte det til din fordel i din bedrift?

Vi inviterer økonomisjefer og daglige ledere til seminar hvor tema er utviklingen i regnskapsbransjen og hvilke elektroniske løsninger som kan effektivisere din bedrift.

Se hvor seminaret holdes og meld deg på:

Sted*
Fornavn*
Etternavn*
Stilling*
Firma*
Postnummer*
epost*
Mobil*
 
Jeg ønsker privat møte etter seminaret om