Budsjett og likviditetsstyring

Gjennom budsjett og likviditetsstyring er et godt hjelpemiddel på veien til suksess.

Dette seminaret er både informativt og inspirerende. Punkter vi vil gjennomgå er:

  • Aksjeloven - krav til forsvarlig likviditet
  • Lovens krav til rapportering
  • Likviditetsstyring som verktøy for markedsmuligheter og vekst
  • Hvordan komme raskere til pengene
  • Hva prioriterer man i perioder med «stram» likviditet
  • Hvordan budsjett forbedrer regnskapet som styringsverktøy.

Seminaret er gratis!

Se hvor seminaret holdes og meld deg på:

Sted*
Fornavn*
Etternavn*
Stilling*
Firma*
Postnummer*
epost*
Mobil*
 
Jeg ønsker privat møte etter seminaret om