Årsoppgjør - enkelt og greit?

På dette seminaret vil vi gå gjennom ulike områder som er det er viktig å være klar over før og under selve årsoppgjøret. Vi vil se nærmere på nyheter og oppdateringer som det er viktig å være klar over. Vi vil også ta for oss det vi anser som viktige endringer innenfor god regnskapsskikk.

Vi vil se nærmere på:

  • Forberedelse til årsoppgjøret
  • Gjennomføring av et årsoppgjør, herunder praktiske eksempler innen ulike områder
  • Dokumentasjonskrav

Seminaret passer både for økonomi- og regnskapspersonell.

Seminaret er gratis.

Se hvor seminaret holdes og meld deg på:

Sted*
Fornavn*
Etternavn*
Stilling*
Firma*
Postnummer*
epost*
Mobil*
 
Jeg ønsker privat møte etter seminaret om