Arbeidsgivers forpliktelser ved sykdom

På dette seminaret vil vi gå gjennom sykefravær, både egenmeldt og sykemelding fra lege. Vi vil se på arbeidstaker og arbeidsgivers rettigheter og plikter i forbindelse med sykefravær.

Vi vil også gå igjennom den lovpålagte oppfølgingen av langtidssyke arbeidstakere, og sykefravær i ferie. Dette er svært aktuelle tema som det er viktig å ha oversikt over som arbeidsgiver for å unngå konsekvenser fra det offentlige.

Vi vil se nærmere på:

  • Sykefravær generelt
  • Egenmeldinger
  • Sykemeldinger
  • Oppfølging av sykemeldte

Foredragsholder er Gry Sander-Fjeld fra Visma Services Norge.

Sted*
Fornavn*
Etternavn*
Stilling*
Firma*
Postnummer*
epost*
Mobil*