Arbeidsforhold

Ansette, utvikle og avvikle arbeidstakere

En av de viktigste oppgavene for ledelsen i en bedrift er å ansette og beholde de riktige medarbeiderne. Enkelte ganger har man også behov for å avslutte et arbeidsforhold, og i slike tilfeller er det viktig at man kjenner til regelverket.

Både utvikling og avvikling krever profesjonalitet og ryddighet, og vår erfaring er at mange opplever dette utfordrende. Seminaret vil omtale de utfordringene og mulighetene arbeidsgiver står overfor når han/hun skal rekruttere nye ansatte, beholde dyktige ansatte og si opp overtallige eller utfordrende ansatte med saklig grunn.

Formålet med seminaret er å redegjøre for hvordan arbeidsgiver praktisk bør gå frem i disse situasjonen for å unngå risiko for lovbrudd og søksmål. Vi vil også gi deg input på gjeldende lover og regler for å avslutte et arbeidsforhold.

Sted*
Fornavn*
Etternavn*
Stilling*
Firma*
Postnummer*
epost*
Mobil*
 
Jeg ønsker privat møte etter seminaret om