A-ordningen

1. januar 2015 innføres en endring på rapportering. Skatteetaten, NAV og SSB har gått sammen om et rapporteringssystem som  de har kalt  A-ordningen. A-ordninga erstatter melding til AA-registeret, lønns- og trekkoppgaver, årsoppgave for arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk samt terminoppgaver og lønnsstatistikker.

Hva betyr dette i praksis?

Hvem og hvordan skal det rapporteres, hvilke frister forholder man seg til, og hvilke forberedelser må gjøres i forkant? Vi gir deg svarene.

1. juli 2014 kom det endringer og innskjerping i ferieloven.
Når kan feriepenger utbetales? Hva skjer om man blir syk rett før ferien? Og hva med feriepenger om man overfører ferien? Vi ser nærmere på dette.

Sted*
Fornavn*
Etternavn*
Stilling*
Firma*
Postnummer*
epost*
Mobil*