Skatteplanlegging

Unngå å betale for mye skatt. Noen av grepene du kan gjøre for skatteåret 2015.

Få hjelp av en ekspert

Ta grep og betal mindre skatt

Den alminnelige skattesatsen reduseres til 25 prosent i 2016. Virksomheter med skattemessige overskudd bør med andre ord vurdere tiltak for å få redusert skatten mest mulig for 2015. Samtidig økes skatten på utbytte fra 27 til 28,75 prosent i 2016. Med relativt enkle grep vil du kunne komme godt ut av denne endringen.

Noen tiltak for 2015 som er verdt å se nærmere på:

  • Ta ut utbytte
  • Gjør investeringer som kan kostnadsføres 
  • Realiser fastrentelån
  • Mest mulig avskrivninger
  • Realiser tap i verdipapirfond

 Accounting in Norway

Spar tusener ved å ta ut utbytte i 2015

Planlegger du å ta ut utbytte i 2016? Det kan lønne seg å gjøre det allerede i 2015. Skattesatsen for utbytte øker med 1,75 prosent fra 2016. Tar du ut et utbytte på én million kroner i år, gir det en redusert skatt på hele 17 500 kroner. Vi kan hjelpe deg med å finne ut om det er mulig og lønnsomt for deg å ta ut utbytte i 2015.

Invester nå - ikke vent til 2016

Hvis du likevel skal investere i begynnelsen av 2016, gjør det i 2015 og få opp kostnadene. Fra og med neste år går skatt på inntekter ned fra 27 til 25%. Da kan det lønne seg å få opp kostnadene i år i stedet for neste år hvor man betaler mindre skatt av fortjenesten.

Få større fradragseffekt på lånet ditt

Ønsker du å gå fra fast til flytende rente på lånet ditt? Fra 2016 reduseres den alminnelige skattesatsen, slik at verdien av fradrag blir redusert. Derfor: Vurderer du å realisere et fastrentelån, kan det lønne seg å gjennomføre dette i 2015. Slik får du større effekt av skattefradraget.

Har du noe å avskrive? Gjør det nå

For å få lavere skatt, lønner det seg å gjøre flest mulige skattemessige avskrivinger i år, slik som startavskrivninger og skattemessige avskrivninger forøvrig. Dette er også et tiltak pga. av at inntektsskatten blir lavere fra 2016. 

Realiser tap i verdipapirfond

Har du urealiserte tap i verdipapirfond? Fra 2016 innføres det nye regler. Tap eller gevinst i fond beregnes forholdsvis om investeringene er innenfor eller utenfor fritaksmetoden. Skattemessig kan det derfor lønne seg å realisere tap i verdipapirfond i 2015. Dersom du har gevinster i kombinasjonsfond (som dermed defineres som aksjefond) kan det være aktuelt å realisere gevinst før årsskiftet.

Få hjelpen du trenger

Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt med deg.