Økonomisk rådgivning

Bruk en ekspert på tall og forretningsdrift som sparringspartner.

Få økonomisk rådgivning

Økonomisk rådgivning

Gjennom økonomisk rådgivning får du hjelp til å heve blikket og se nye muligheter med driften av selskapet. Våre finansielle analyser og skarpe strategiske blikk sørger for at nye og smarte tiltak blir gjennomført på korrekt vis. 

 

Budsjett

Budsjett - ta riktige beslutninger

Hva skal pengene gå til? Når du planlegger virksomhetens fremtid, er budsjettet ditt viktigste hjelpemiddel. Budsjettet er kort og godt oppstillingen av dine forventede inntekter og kostnader i en bestemt tidsperiode. Et gjennomarbeidet budsjett gir et godt grunnlag for å ta riktige beslutninger. 

Se hva vi kan hjelpe med

Kapitalforhøyelse spar penger

Kapitalforhøyelse - vær effektiv og spar penger

Bedrifter trenger kapital for å finansiere drift, investeringer, markedsutvidelser og andre aktiviteter som til slutt skal føre til en lønnsom og bærekraftig virksomhet. Denne kapitalen må i mange tilfeller skaffes til veie ved å øke aksjekapitalen. Med en effektiv prosess kan du spare penger.

Se hvordan -  med hjelp fra våre rådgivere

Skattefri omdanning

Skattefri omdanning til AS - gjør det riktig

Et enkeltpersonforetak eller et ansvarlig selskap kan omdannes til et aksjeselskap. Omdanningen kan foretas uten beskatning når et nystiftet aksjeselskap overtar virksomhet, eiendeler og eventuelt gjeld og trer inn i de skatteposisjoner som knytter seg til virksomheten. Eiere og deltakere har et viktig og lovpålagt ansvar i forbindelse med omdanningen 

Vi sørger for at dette blir gjort riktig

Fisjon og fusjon

Fusjon - vi kan prosessen

Aksjeselskaper kan fusjoneres. Det ene selskapet overdrar eiendeler, rettigheter og forpliktelser som helhet til det andre selskapet, eller ved at begge selskapene gjør det til et nystiftet selskap. Fusjonen kan skje uten skattlegging av selskapene og aksjeeierne etter nærmere bestemmelser. Vi kan prosessen og sørger for at alt går riktig for seg.

Finn ut mer

Årsregnskap hjelp

Årsregnskap - la en som kan regnskapsføring hjelpe

Årsregnskap er en oversikt over selskapets inntekter og kostnader på et overordnet nivå, og er et dokument som foreligger i Brønnøysund for alle bedrifter som er pliktet til å levere dette. Sammen med årsberetning er årsregnskap en del av årsoppgjøret. Som autorisert regnskapsfører er vi gode på å utarbeide årsregnskap. 

Les mer om årsregnskap

Styrearbeid

Styrearbeid - mye å tenke på

Det er mye som må følges opp i arbeidet inn mot styret, som for eksempel  planlegging av utbytte, virksomhetsstyring og strategi. For å kunne legge best mulige planer for virksomheten, trenger man korrekte tall og gode analyser. Man må også passe på at de formelle kravene til styrearbeidet er ivaretatt. Alt dette kan vi hjelpe deg med.  

Se hvordan

Få hjelpen du trenger

Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt med deg.