Rådgivning

Få bedre oversikt over virksomhetens økonomi.

Bli kontaktet for gode råd i dag

Rådgivning som skaper verdi innen regnskap, HR og økonomi

 
Ønsker du hjelp til styring av bedriften?


Enten det gjelder analyse og styring av tall, styrearbeid eller spørsmål og oppgaver innen HR og lønn, har vi den kompetansen du trenger for å få oversikt og hjelp til gjennomføring av oppgavene.

Tett på bedriften

bred_kompetanse_okonomi

Bred kompetanse

kontaktpunkt_okonomi_lonn

Ett kontaktpunkt

Økonomisk rådgivning

En operativ daglig leder har gjerne mange baller i luften – samtidig. Da er det ikke alltid lett å heve blikket og se kritisk på virksomheten. Hvordan oppdage nye muligheter og gjøre endringene som skal til for å styrke driften ytterligere?

Bruk Visma sin kompetanse på området. Bruk våre rådgivere som din sparringspartner.

Lønn og HR

I en bedrift med stadige endringer er god personalledelse viktig.

God personalledelse har blitt et stort konkurransefortrinn. Med vår juridiske kompetanse og rådgivere innen lønn og HR, hjelper vi deg med alt fra daglige oppgaver til større endringsprosesser innen HR.

"Regnskapsførerne i Visma har mye fagkunnskap og er gode hoder å spille på lag med."

Espen Norman Hoel, daglig leder i EiendomsInvestor AS

Ring oss på 40 10 40 18

eller send inn din forespørsel så tar vi kontakt med deg

Styrearbeid_ta_kontakt_Visma