Hjelp til styrearbeid

Våre eksperter hjelper deg med utarbeidelse av dokumentasjon for avgjørelser i styrearbeidet.

Send inn forespørsel i skjemaet eller ring:

22 58 45 00 

Hjelp til styrearbeid

Få orden på styredokumentene  

Ledelsen i et selskap står overfor utallige avgjørelser i et selskaps liv, og de beste intensjoner kan gå feil. Sjelden kan man lastes for å ha vurdert feil, men man kan klart lastes for ikke å ha vurdert.

I styrearbeid er det derfor viktig å dokumentere de beslutninger som blir tatt, og grunnlaget for beslutningene. Dette må fremgå av styreprotokollene med sine vedlegg.

En kvalitetssikring av styrearbeidet gjennom kunnskap om regelverket og innhold til de sentrale styredokumentene, vil bedre beslutningsgrunnlagene og redusere risikoen for ansvar.

Aksjeloven §§ 3-4 og 3-5 stiller krav til forsvarlig egenkapital

De siste endringene i Aksjeloven har gitt styret et ennå større ansvar for de beslutninger som et selskap tar. Fra en mengde detaljerte bestemmelser om egenkapital og handleplikt, så er vi nå i en situasjon hvor det er egne vurderinger som er avgjørende. Der det tidligere vare klare regler for utbytte og kapital, så er det nå erstattet av at selskapet skal ha forsvarlig og tilstrekkelig egenkapital og likviditet i forhold til alle disponeringer som blir gjort.

Et godt arbeid fra styresekretær har aldri vært så viktig som nå 

Vi hjelper deg gjerne med dette. Vi kan engasjere oss på ulikt nivå, alt etter hvilke behov du og din virksomhet har.

Vi kan tilby assistanse med blant annet:

  • Utarbeidelse av instruks for styret og daglig leder
  • Utarbeidelse av årlig styreprogram
  • Utarbeidelse av styredokumenter på bakgrunn av samtale med styreleder
  • Utarbeidelse av grunnlagsdokumentasjon for styret
  • Innsamling og arkivering av styre- og generalforsamlingsprotokoller
  • Aktiv styresekretær gjennom deltagelse i styremøter

Send inn din forespørsel så tar vi kontakt med deg

Styrearbeid_ta_kontakt_Visma