Interessert i økonomisk helsesjekk? Bli kontaktet

Ta_kontakt_reiseregning

Hva får du ut av en økonomisk helsesjekk

  • Identifisert hvor “skoen trykker”
  • Mulighet til å skape skape merverdi
  • Bekreftelse av status ovenfor styret og eiere
  • Gjennomarbeidet tiltaksplan med klare oppfølgingspunkter
  • Forståelse av økonomisk status i egen virksomhet

Helsesjekken er en hurtig og effektiv analyse av bedriften. Det foretas en totalanalyse av driftssituasjonen i selskapet og det utarbeides en konkret tiltaksplan hvor det blir satt spesielt fokus på hvordan de økonomiske prosessene i selskapet er organisert.

Etter at vi har foretatt Helsesjekken blir du kalt inn til en gjennomgang hvor aktuelle nøkkeltall blir belyst, og forslag til tiltaksplan blir presentert. Sammen med deg blir man enige om en gjennomføringsplan med avtalte milepæler.