Hjelp til årsoppgjøret

I forbindelse med avleggelse av et årsoppgjør er det viktig å se på totaliteten i selskapet og analysere den økonomiske situasjonen.

Visma har kompetente rådgivere på alle nivå som kan bistå med å analysere nåsituasjonen og optimalisere denne, samt å  planlegge videre drift.

Dette gjelder også innenfor lønnsområde hvor det kreves god faglig kompetanse på hva som til enhver tid skal rapporteres til det offentlige.

Send inn forespørsel i skjemaet eller ring:

22 58 45 00 

Jeg vil ha hjelp til