Hva er aksjonærregisteroppgaven?

Alle aksjeselskap er hvert år pliktig til å levere aksjonærregisteroppgave til Skatteetaten.

Informasjonen i oppgaven benyttes i forbindelse med aksjonærenes personlige selvangivelser. Aksjonærregisteroppgaven viser antall aksjer, aksjekapital, aksjonærer etc. I tillegg må alle transaksjoner som har funnet sted i løpet av året registreres. Dette kan være kjøp og salg av aksjer, kapitalendringer, fisjoner og fusjoner etc.

Vi bistår med å utarbeide og å sende inn, eventuelt klargjøre for innsendelse av aksjonærregisteroppgaver. Vi utarbeider aksjonærregisteroppgaven din raskt og effektivt.

Hva kreves rundt aksjeeierbok?

Ansvaret for at selskapet har en riktig ført aksjeeierbok påhviler styret. Det kan i prinsippet medføre erstatningsansvar for styremedlemmene dersom selskapet ikke har en aksjeeierbok som tilfredsstiller lovens krav.

Aksjeloven krever at aksjeeierboken skal «føres på betryggende måte». For øvrig regulerer ikke loven hvordan aksjeeierboken skal føres rent teknisk. Det er derfor ikke noe i veien for at den føres elektronisk, så lenge det er tilstrekkelig back-up på dokumentet. Dårlig back-up kan medføre styreansvar om dokumentene går tapt!  Det ligger et forslag fra regjeringen å innføre elektronisk aksjeeierbok i Altinn, hvor alle opplysninger om aksjonærer og aksjeeierboken blir lagret elektronisk. Regjeringen holder på å utrede muligheten for dette nå, og vi antar at dette kommer på plass om relativt kort tid.

Vi i Visma har gode systemer for håndtering av aksjeeierbok og bistår gjerne med utarbeidelse av dette. 

Aksjeselskap er pliktig til å levere aksjonærregisteroppgave til skatteetaten. Samtidig er det nyttig å få ført aksjeeierbok. Aksjeloven krever at den skal føres på en betryggende måte. Visma kan hjelpe til med at aksjonærregisteroppgaven og aksjeeierbok blir laget på riktig måte.

Ring 22 58 45 00 eller send inn skjema

Jeg vil ha hjelp til