Regnskap og rådgivning innen eiendom

Vi har regnskapsførere, rådgivere og advokater som hjelper til med en rekke oppgaver innen utleie og salg av eiendom. Ved å overlate oppgavene til oss, gir vi en trygghet for at de praktiske oppgavene for utleie av eiendom og leietagere blir ivaretatt. Foruten regnskapsføring, administrerer vi alt rundt kontrakter, oppfølging av felleskostnader samt utbyggings- og rehabiliteringsprosjekter.

 • Kontraktsadministrasjon
 • Felleskostbehandling
 • Gårdeierregnskap
 • Skatt- og avgiftsbehandling 
 • Juridisk bistand 

Ta kontakt for tjenester innen regnskap, lønn, rådgivning og juridisk bistand

Kontraktsadministrasjon

 • Fakturering og innkreving av korrekt leie til rett tid
 • Registrering av sikkerhetsstillelser for leiene
 • Regulering av leie i henhold til kontraktene
 • Innhenting avg.pliktig mva-erklæring
 • Budsjettering av inntekter
 • Budsjettering, fakturering og felleskostnader

Felleskostbehandling

 • Budsjettering og avregning av felleskostnader
 • Utfakturering av a-konto felleskostnader
 • Avviksrapportering gjennom året
 • Likviditetsoppfølging
 • Bistand til opprettelse av egne felleskostselskap

Gårdeierregnskap

Solid kompetanse på regnskap fra A-Å. Vi har løsningene som forenkler kundeforholdet. 

 • Fakturaflyt med kontering og attestering på web
 • Remittering
 • Inntektsbudsjettering
 • Inntektsfakturering i henhold til kontrakter
 • OCR innbetalinger
 • Webrapporter med drilldown
 • Prosjektoppfølging av utbygging og rehabilitering
 • Likviditetsstyring
 • Årsoppgjør

Skatt- og avgiftsbehandling

Våre medarbeidere vil hjelpe deg på følgende områder:

 • Sporing mellom arealer, inng.mva og leietakere
 • Informere og dokumentere årlig beløp for justering
 • Rapportere og dokumentere avgiftsmessige konsekvenser ved skifte av leietaker, fremleie, salg eller annen bruksendring
 • Dokumentere latent justeringsforpliktelse ved salg, fusjon, fisjon

Juridisk kompetanse

Vi har advokater som yter juridisk bistand til utbyggere og eiendomsbesittere ved spørsmål om skatt, merverdiavgift og generell eiendomsjus.

 • Skatt, merverdiavgift, selskapsrett og kontraktsrett ved eiendomsutvikling.
 • Selskapsrettslig omstrukturering (fisjon/fusjon) med fast eiendom som dominerende verdi i balansen.
 • Bruk og opprettelse av single purpose-selskaper ved eiendomsutvikling
 • Bistand ved utbyggingsavtaler – private og offentlige
 • Eiendomstransaksjoner – kontraktsforhandling og oppgjørsfunksjon ved salg av aksjer/fast eiendom

Les mer om advokathjelp