Regnskap og rådgivning innen eiendom

Få fart på administrasjon av eiendommen ved å få hjelp av våre regnskapsførere, rådgivere og advokater.

Få hjelp med oppgavene i dag

Vi har regnskapsførere, rådgivere og advokater som hjelper til med en rekke oppgaver innen utleie og salg av eiendom. Ved å overlate oppgavene til oss, gir vi en trygghet for at de praktiske oppgavene for utleie av eiendom og leietagere blir ivaretatt. Foruten regnskapsføring, administrerer vi alt rundt kontrakter, oppfølging av felleskostnader samt utbyggings- og rehabiliteringsprosjekter.

Hent dokument om hvorfor velge oss på eiendomsadministrasjon

Kontraktsadministrasjon

 • Fakturering og innkreving av korrekt leie til rett tid
 • Registrering av sikkerhetsstillelser for leiene
 • Regulering av leie i henhold til kontraktene
 • Innhenting avg.pliktig mva-erklæring
 • Budsjettering av inntekter
 • Budsjettering, fakturering og felleskostnader

Sikker håndtering av leiekontrakter - hent dokument 

 

Felleskostbehandling

 • Budsjettering og avregning av felleskostnader
 • Utfakturering av a-konto felleskostnader
 • Avviksrapportering gjennom året
 • Likviditetsoppfølging
 • Bistand til opprettelse av egne felleskostselskap
Behandling felleskost eiendom

Regnskap og avgiftsbehandlig

Vi påser at regnskapet blir ført riktig på ulike eiendommer og påser at behandling av skatt og avgifter blir riktig utført på de ulike eiendomer og på ulikt areale.

regnskap eiendom

Regnskap fra A-Å

 • Elektronisk fakturabehandlig
 • Remittering
 • Inntektsfakturering i henhold til kontrakter
 • OCR innbetalinger
 • Webrapporter med drilldown
 • Inntektsbudsjettering
 • Prosjektoppfølging av utbygging og rehabilitering
 • Likviditetsstyring
 • Årsoppgjør
avgift_eiendom

Skatt- og avgiftsbehandling

 • Sporing mellom arealer, inng.mva og leietakere
 • Informere og dokumentere årlig beløp for justering
 • Rapportere og dokumentere avgiftsmessige konsekvenser ved skifte av leietaker, fremleie, salg eller annen bruksendring
 • Dokumentere latent justeringsforpliktelse ved salg, fusjon, fisjon

Juridisk kompetanse

Vi har advokater som yter juridisk bistand til utbyggere og eiendomsbesittere ved spørsmål om skatt, merverdiavgift og generell eiendomsjus.

 • Skatt, merverdiavgift, selskapsrett og kontraktsrett ved eiendomsutvikling
 • Selskapsrettslig omstrukturering (fisjon/fusjon) med fast eiendom som dominerende verdi i balansen
 • Bruk og opprettelse av single purpose-selskaper ved eiendomsutvikling
 • Bistand ved utbyggingsavtaler – private og offentlige
 • Eiendomstransaksjoner – kontraktsforhandling og oppgjørsfunksjon ved salg av aksjer/fast eiendom

Les mer ved å hente dokument om  Sikker avgiftsoppfølging

Alt tilgjengelig på nett

Ved å knytte deg til våre tjenester, får du tilgang til all informasjon som er registrert om dine eiendommer. Her kan du gå inn på eiendommen og få detaljer om det enkelte areal, den enkelte kontrakt og all annen tilhørende dokumentasjon. Alle regnskap er tilgjengelig i vår nettbaserte økonomi- og lønnsportal MyVisma.

Noen av kundene om oss

Eiendomsinvestor AS

"For meg er det viktig at de som jobber med eiendommene, forstår helheten av virksomheten."

Espen Norman Hoel, Eiendomsinvestor

Les mer

Vika Eiendomsforvaltning AS

"Kriteriene for å velge Visma var trygghet, forutsigbarhet, størrelse og det å vite at de alltid er tilstede."

Frode Karlsen, Vika Eiendomsforvaltning

Les mer

I Azets er vi 15 konsulenter som jobber dedikert med eiendomsrådgivning. Vi har gjennom mange år opparbeidet oss en bred kompetanse rundt eiendomsbransjen, og er tilstede i hele landet gjennom våre lokalkontor. Kundene spenner fra små selskaper til store aktører – både norske og internasjonale. Vårt team består av erfarne og kompetente regnskapsførere,rådgivere og kontraktseksperter. Vi har også egne jurister som kan bidra til å løse juridiske problemstillinger.

Jeg er interessert i

Kontakt oss gjerne

Ønsker du er prat om eiendomsadminstrasjon? Fyll inn skjemaet, så tar vi kontakt med deg i løpet av kort tid.

Du kan også ringe:

40 00 31 90

 

Aktuelt fra bloggen om eiendom: