Sarpsborg kommune

Viser 1-16 av 16 resultater

Sortere Tilbudsfrist Beste treff Publiseringsdato Tittel
Filtrere Pågår Tilbudsperiode utgått Avlyst Kunngjøring uten tilbudsfrist

10.07.2020

Kirkeveien 23-25 - Omsorgsboliger

Sarpsborg kommune, Sarpsborg

I Kirkeveien 23-25 skal det være 6 omsorgsleiligheter med tilhørende personalbase. Bygget har to tilhørende frittstående boder. Totalentreprenør ska...

Tilbudsfrist 37 dager igjen (15.09.2020)

08.07.2020

Områderegulering Stasjonsområde og mulighetsstudie Rosenkrantz gate

Sarpsborg kommune, Sarpsborg

Rosenkrantzgate skal være ny hovedgangakse fra gågata til stasjonsområdet. Gaten må tilrettelegges for gående og syklende, men ikke som ren gågate. ...

Tilbudsfrist 8 dager igjen (17.08.2020)

07.07.2020

Mulighetsstudie Gatedalen miljøanlegg

Sarpsborg kommune, Sarpsborg

Mulighetsstudie for Gatedalen miljøanlegg i Sarpsborg kommune. Gatedalen miljøanlegg skal utvikles med ny gjenvinningsstasjon og nye funksjoner. Lev...

Tilbudsfrist 15 dager igjen (24.08.2020)

07.07.2020

Prosjekt 895065 - Utbedring lærer arb. plasser med tilbygg - Tindlund barneskole

Sarpsborg kommune, Sarpsborg

Utvidelsen for å få flere lærer arbeidsplasser på Tindlund barneskole. Gjelder et påbygg i 2 etg. på barneskolen samt innbygning av overbygg til eksis...

Tilbudsfrist 33 dager igjen (11.09.2020)

25.06.2020

896079 Rehabilitere Sarpsborghallen - svømmehall

Sarpsborg kommune, Sarpsborg

Rehabiliterer Bassenget i Sarpsborghallen

Tilbudsfrist 61 dager igjen (09.10.2020)

25.06.2020

Ambulansestasjon Sarpsborg

Sarpsborg kommune, Sarpsborg

Riving av eksisterende ambulansestasjon og oppføring av ny ved Helsehuset i Sarpsborg.

Tilbudsfrist 25 dager igjen (03.09.2020)

20.06.2020

IKA Østfold - Byggetrinn II

Sarpsborg kommune, Sarpsborg

Tilbygg og nybygg ved eksisterende arkivbygning, ved Skjebergsenteret i Sarpsborg kommune.

Tilbudsfrist 24 dager igjen (02.09.2020)

31.05.2020

Kjøp, etablering og tilkobling av tennskap for styring av gatelys.

Sarpsborg kommune, Sarpsborg

Denne avtalen har som formål å sikre at oppdragsgiver ihht. gjeldende lover og forskrifter, oppnår et kostnadseffektiv og rasjonelt innkjøp av Tennska...

Tilbudsfrist Tilbudsperiode utgått (29.06.2020)

29.05.2020

Kvalitetssystem

Sarpsborg kommune, Sarpsborg

Anskaffelse av kvalitetssystem for å ivareta krav om tilfredsstillende internkontroll.

Tilbudsfrist Tilbudsperiode utgått (29.06.2020)

26.05.2020

Anskaffelse av parkeringshus kombinert med salg av tomt

Sarpsborg kommune, Sarpsborg

Anskaffelsen omfatter oppføring av parkeringshus i Sarpsborg kommune kombinert med salg av tomt. Anskaffelsen er strukturert slik at tilbyder/kjøper...

Tilbudsfrist 85 dager igjen (02.11.2020)

20.05.2020

Rammeavtale, IT-utstyr klient

Sarpsborg kommune, Sarpsborg

rammeavtale for leveranse av it-utstyr klient, i to ulike grupper. Windows-basert teknologi og IOS / OSX-basert teknologi

Tilbudsfrist Tilbudsperiode utgått (26.06.2020)

14.05.2020

Sarpsborg bibliotek - Utbygging og rehab.

Sarpsborg kommune, Sarpsborg

Leveransene i prosjektet er å utarbeide ny reguleringsplan for området, rehabilitere eksisterende bibliotek og bygge nye arealer til bibliotek på park...

Søknadsfrist Søknadsfristen er utgått (11.06.2020)

13.05.2020

Rammeavtale Rørleggertjenester - drift og vedlikehold

Sarpsborg kommune, Sarpsborg

Rammeavtalen gjelder rørleggertjenester (tjenester og produkter) til drift og vedlikehold av kommunal bygningsmasse, samt nært beslektede tjenester og...

Tilbudsfrist Tilbudsperiode utgått (18.06.2020)

07.05.2020

Omsorgs- og avlastningstjenester - parallelle rammeavtaler

Sarpsborg kommune, Sarpsborg

Det ønskes inntil 3 parallelle rammeavtaler per gruppe,Gruppene er: - Heldøgns omsorgstjeneste innen ROP - Heldøgns omsorgstjeneste innen tilpasni...

Frist for å motta tilbud eller forespørsel om deltakelse Frist for svar passert (08.06.2020)

31.03.2019

Dynamisk innkjøpsordning - Uteroms installasjoner i Sarpsborg kommune

Sarpsborg kommune, Sarpsborg

Ordningen knyttes til innkjøp av lekeapparater, lekeplassutstyr, treningsapparater og annet utstyr og tjenester som faller naturlig innenfor området, ...

Søknadsfrist 961 dager igjen (28.03.2023)

12.01.2019

Dynamisk innkjøpsordning - Møbler til kontor og konferanserom, barne- og ungdomsskoler og SFO, barnehager, og fellesrom på institusjoner.

Sarpsborg kommune, Sarpsborg

Sarpsborg kommune inviterer til begrenset konkurranse for etablering av dynamisk innkjøpsordning for kjøp av møbler til kontor og konferanserom, barne...

Søknadsfrist 3125 dager igjen (28.02.2029)

Sarpsborg kommune

Det årlige samlede innkjøp av varer og tjenester i Sarpsborg kommune er på om lag 900 mill. kr. og favner et vidt spekter. Sarpsborg kommune gjennomfører sine innkjøp i henhold til anskaffelsesloven med tilhørende forskrift, egen anskaffelsesstrategi, og anskaffelsesreglement.