Sarpsborg kommune

Viser 1-16 av 16 resultater

Sortere Tilbudsfrist Beste treff Publiseringsdato Tittel
Filtrere Pågår Tilbudsperiode utgått Avlyst Kunngjøring uten tilbudsfrist

15.07.2021

Nipa Jellestad - Skjebergveien

Sarpsborg kommune, Sarpsborg

Sarpsborg kommune skal styrke vannforsyningen fra Baterød vannverk til områder på østre del av Sarpsborg, og etablere oppgradert avløpshåndtering fra ...

Tilbudsfrist 31 dager igjen (27.08.2021)

08.07.2021

Hjullaster 12-15 tonn, til Kommunalteknikk, avd. vei

Sarpsborg kommune, Sarpsborg

Informasjon om anskaffelsen I henhold til lov og forskrift om offentlig anskaffelser inviterer Sarpsborg kommune (heretter kalt oppdragsgiver) til å...

Tilbudsfrist 20 dager igjen (16.08.2021)

02.07.2021

EL-gaffeltruck til Gatedalen miljøanlegg

Sarpsborg kommune, Sarpsborg

Innkjøp av ny El-gaffeltruck til Gatedalen miljøanlegg

Tilbudsfrist 13 dager igjen (09.08.2021)

28.06.2021

Leasing av el-sykler til ansatte - rammeavtale

Sarpsborg kommune, Sarpsborg

Sarpsborg kommune inviterer til konkurranse på rammeavtale for leasing av el-sykler til ansatte, inkludert mulighet for direktekjøp. Rammeavtalens le...

Tilbudsfrist 42 dager igjen (07.09.2021)

10.06.2021

Kontor- og skolerekvisita - rammeavtale

Sarpsborg kommune, Sarpsborg

Sarpsborg kommune (heretter kalt oppdragsgiver) inviterer til konkurranse på to-årig rammeavtale med en opsjon på 1 + 1 år for leveranse av kontor- og...

Tilbudsfrist 27 dager igjen (23.08.2021)

28.05.2021

Sarpsborg bibliotek – interiørarkitekt

Sarpsborg kommune, Sarpsborg

Interiørarkitekt for utbygging av Sarpsborg bibliotek

Tilbudsfrist Tilbudsperiode utgått (28.06.2021)

28.05.2021

Sykehjemssenger

Sarpsborg kommune, Sarpsborg

Konkurransen gjelder leveranse av 22 sykehjemssenger med elektrisk sving- og oppreisningsfunksjon som beskrevet i anskaffelsesdokumentene. Avtalen ha...

Tilbudsfrist Tilbudsperiode utgått (22.06.2021)

27.05.2021

Effektberegninger klimatiltak og -virkemidler for Klima Østfold

Viken fylkeskommune, Sarpsborg

Rammeavtale som dekker tjenester rettet mot effektberegninger på klimatiltak og -virkemidler i klimabudsjett for kommuner i nettverket Klima Østfold

Tilbudsfrist Tilbudsperiode utgått (17.06.2021)

01.05.2021

Slamsugebil

Sarpsborg kommune, Sarpsborg

Informasjon om anskaffelsen I henhold til lov og forskrift om offentlig anskaffelser inviterer Sarpsborg kommune (heretter kalt oppdragsgiver) til å...

Tilbudsfrist Tilbudsperiode utgått (04.06.2021)

12.04.2021

Adgangskontroll og betalingsløsning for Gatedalen miljøanlegg

Sarpsborg kommune, Sarpsborg

Ny adgangskontroll og betalingsløsning for Gatedalen miljøanlegg

Tilbudsfrist Tilbudsperiode utgått (12.05.2021)

19.03.2021

Leveranse av trykte og digitale læremidler - rammeavtale

Sarpsborg kommune, Sarpsborg

Sarpsborg kommune og Indre Østfold kommuner (heretter kalt oppdragsgiver) inviterer til konkurranse på to-årig rammeavtale med en opsjon på 1 + 1 år f...

Tilbudsfrist Tilbudsperiode utgått (21.04.2021)

17.03.2021

Leveranse av matvarer

Sarpsborg kommune, Sarpsborg

I henhold til lov og forskrift om offentlig anskaffelser inviterer Sarpsborg kommune (heretter kalt oppdragsgiver) til konkurranse på to-årig rammeavt...

Tilbudsfrist Tilbudsperiode utgått (03.05.2021)

15.03.2021

Nye varmepumper Lande skole og Varteig skole

Sarpsborg kommune, Sarpsborg

896120 Lande skole. Etablering av ny varmepumpe komplett med alle tilhørende arbeider ved skolen. Det skal benyttes varmepumpe med prinsipp luft/van...

Tilbudsfrist Tilbudsperiode utgått (21.04.2021)

28.02.2021

Konsulentanskaffelse Alvim renseanlegg med VA transportetapper

Sarpsborg kommune, Sarpsborg

Sarpsborg kommune skal videreutvikle Alvim renseanlegg og bygge om det overordnede transportsystemet for avløp inn til renseanlegget. 1. juli 2025 ska...

Tilbudsfrist Tilbudsperiode utgått (23.04.2021)

31.03.2019

Dynamisk innkjøpsordning - Uteroms installasjoner i Sarpsborg kommune

Sarpsborg kommune, Sarpsborg

Ordningen knyttes til innkjøp av lekeapparater, lekeplassutstyr, treningsapparater og annet utstyr og tjenester som faller naturlig innenfor området, ...

Søknadsfrist 609 dager igjen (28.03.2023)

12.01.2019

Dynamisk innkjøpsordning - Møbler til kontor og konferanserom, barne- og ungdomsskoler og SFO, barnehager, og fellesrom på institusjoner.

Sarpsborg kommune, Sarpsborg

Sarpsborg kommune inviterer til begrenset konkurranse for etablering av dynamisk innkjøpsordning for kjøp av møbler til kontor og konferanserom, barne...

Søknadsfrist 2773 dager igjen (28.02.2029)

Sarpsborg kommune

Det årlige samlede innkjøp av varer og tjenester i Sarpsborg kommune er på om lag 900 mill. kr. og favner et vidt spekter. Sarpsborg kommune gjennomfører sine innkjøp i henhold til anskaffelsesloven med tilhørende forskrift, egen anskaffelsesstrategi, og anskaffelsesreglement.