Nye muligheter med Visma Flyt Skole

SFO Tilstedeværelse og Digital Post er klare for aktivering

Visma Flyt Skole er vekst og dermed i kontinuerlig utvikling. Skoler fra hele landet melder inn behov for ny funksjonalitet og vi får stadig på plass nye funksjonsområder som dere får muligheten til å aktivere. Nye funksjonsområder som markedet etterspør har en relativ lav kostnad og kan raskt aktiveres. Det er nå mulig å kjøpe disse tjenestene digitalt.

To av de siste funksjonsområdene som nå er ferdigstilt og tilgjengelig for aktivering er

Dette er to områder som mange av dere har etterspurt.

Tilstedeværelse på SFO

Alle som arbeider i SFO på skolen er svært opptatt av å ha god oversikt og kontroll over barnas tilstedeværelse. I dag har de fleste SFO avdelinger bare papirlister for å holde oversikt over dette. Dette gjør det vanskelig å holde oversikten til enhver tid.

Se fordeler, video og pris »

Mulighet for digital post

Ved å ta i bruk Digital Post for Visma Flyt Skole vil du erstatte tradisjonell brevpost til foresatte med digitale postforsendelser. Ved bruk av Digital Post vil skolene ha store besparelser da kostnader knyttet til administrasjon, dokumenter, konvolutter, porto etc. bortfaller.

Se fordeler, video og pris »