Digitale kartlegginger

Administrér kartleggingene i Visma Flyt PPT

Lurer du på noe? Ta kontakt

Det er i dag utstrakt bruk av kartleggingsverktøy i norske kommuner for psykometriske tester, helseskjema, livskvalitetsmål, PREM og PROM, etc. Dette håndteres i de fleste tilfeller papirbasert ved hjelp av kopier av originalene eller "hjemmelagde" word-versjoner av testene. Dette er lite effektivt og sjelden i tråd med rettighetene som er knyttet til testene.

Fra papir til digitalt i PP-tjenesten

Visma og CheckWare har inngått en samarbeidsavtale hvor digitale kartleggingsverktøy blir tilgjengelig i Visma Flyt PPT.

Det betyr at helsepersonell/saksbehandlere administrerer kartleggingene i Visma Flyt PPT. Respondentene besvarer kartleggingene på pc, nettbrett eller mobil. Svarene blir automatisk behandlet og behandleren får umiddelbart tilgang til skåringsresultatene, lagret på riktig sted i saksgangen til klienten. Alt administrativt arbeid med utsending, oppfølging, mottak og skåring erstattes av en digital prosess.

Tilgjengelige kartlegginger i Visma Flyt PPT

Det er nå mulig å få en trinnvis tilgang til digitale kartleggingsverktøy. De verktøyene som tilbys i den initielle grunnpakken er:

  • ASEBA (Achenbach System of Empirically Based Assessment)
    Et mye brukt kartleggingsinstrument som brukes i en helthetlig vurdering av psykopatologi. Dette er et omfattende verktøy og inkluderer besvarelser fra pårørende, lærere og helsepersonell i tillegg til barnet/ungdommen.
Få en gjennomgang
  • SDQ (Strengths and Difficulties Questionnaires)
    Et kort spørreskjema for atferdsscreening av barn og ungdom i alderen 3-16.
Få en gjennomgang

Flere kartleggingsverktøy vil tilgjengeliggjøres i fremtidige tilleggspakker.

Gevinstene er store

Digitalisering og økt brukermedvirkning er på full fart inn i kommunehelsetjenesten. På stadig flere tjenesteområder tas det i bruk digitale løsninger som gjør at pasientene kan delta mer aktivt og kommunene kan tilby hjelp til flere uten å øke ressursbruken.

Den digitale løsningen reduserer administrativt arbeid, og fjerner feilkilder ved dobbelregistrering og manuell skåring. Pasienten sier at de opplever å bli tatt mer på alvor ved å benytte digitale løsninger i stedet for penn og papir.

Vil du vite mer om hvordan du kommer i gang med digitale skjema i Visma Flyt PPT? Ta kontakt med oss for en gjennomgang av løsningen.

Kom i gang med digitale skjema i Visma Flyt PPT

Fyll ut skjema under for å ta kontakt. Tormod og Kjartan er her for å hjelpe deg og tar gjerne en gjennomgang av løsningen skulle dette være av interesse.

Er du kunde, logg inn i Community hvor du kan være med på diskusjoner, stille spørsmål og få hjelp raskt. Gjelder henvendelsen en support sak, vennligst ta kontakt her.

Vi trenger ditt samtykke.
Vi bruker cookies for å registrere din aktivitet på våre nettsider. Denne informasjonen kombinerer vi med opplysningene du oppgir for å danne en profil, slik at vi kan vise deg innhold tilpasset dine interesser. Ved å akseptere, tillater du oss å registrere og behandle din persondata som beskrevet her.