Digitale kartlegginger

Administrér kartleggingene i Visma Flyt PPT

Lurer du på noe? Ta kontakt

Det er i dag utstrakt bruk av kartleggingsverktøy i norske kommuner for psykometriske tester, helseskjema, livskvalitetsmål, PREM og PROM, etc. Dette håndteres i de fleste tilfeller papirbasert ved hjelp av kopier av originalene eller "hjemmelagde" Word-versjoner av testene. Dette er lite effektivt og sjelden i tråd med rettighetene som er knyttet til testene.

 

Kartlegging illustrasjon

Fra papir til digitalt i PP-tjenesten

Visma og CheckWare har inngått en samarbeidsavtale hvor digitale kartleggingsverktøy blir tilgjengelig i Visma Flyt PPT.

Det betyr at helsepersonell/saksbehandlere administrerer kartleggingene i Visma Flyt PPT. Respondentene besvarer kartleggingene på pc, nettbrett eller mobil. Svarene blir automatisk behandlet og behandleren får umiddelbart tilgang til skåringsresultatene, lagret på riktig sted i saksgangen til klienten. Alt administrativt arbeid med utsending, oppfølging, mottak og skåring erstattes av en digital prosess.

Tilgjengelige kartlegginger i Visma Flyt PPT

Det er nå mulig å få en trinnvis tilgang til digitale kartleggingsverktøy. De verktøyene som tilbys i den initielle grunnpakken er:

  • ASEBA (Achenbach System of Empirically Based Assessment)
    Et mye brukt kartleggingsinstrument som brukes i en helthetlig vurdering av psykopatologi. Dette er et omfattende verktøy og inkluderer besvarelser fra pårørende, lærere og helsepersonell i tillegg til barnet/ungdommen.
Få en gjennomgang
  • SDQ (Strengths and Difficulties Questionnaires)
    Et kort spørreskjema for atferdsscreening av barn og ungdom i alderen 3-16.
Få en gjennomgang

Flere kartleggingsverktøy vil tilgjengeliggjøres i fremtidige tilleggspakker.

Gevinstene er store

Digitalisering og økt brukermedvirkning er på full fart inn i kommunehelsetjenesten. På stadig flere tjenesteområder tas det i bruk digitale løsninger som gjør at pasientene kan delta mer aktivt og kommunene kan tilby hjelp til flere uten å øke ressursbruken.

Den digitale løsningen reduserer administrativt arbeid, og fjerner feilkilder ved dobbeltregistrering og manuell skåring. Pasienten sier at de opplever å bli tatt mer på alvor ved å benytte digitale løsninger i stedet for penn og papir.

Vil du vite mer om hvordan du kommer i gang med digitale skjema i Visma Flyt PPT? Ta kontakt med oss for en gjennomgang av løsningen.

Lurer du på noe?

Ta kontakt med oss »

Vi bruker cookies for å registrere din aktivitet på våre nettsider. Denne informasjonen kombinerer vi med opplysningene du oppgir for å danne en profil, slik at vi kan vise deg innhold tilpasset dine interesser. Ved å akseptere, tillater du oss å registrere og behandle din persondata som beskrevet her.