Du kan gjøre en forskjell for barn!

Det er ufattelig at voksne begår seksuelle overgrep mot barn. Men vi må fatte det for å forebygge det, og her har du en viktig rolle!

Jeg tror mange blir skremt av å lese om «Dark Room» og å høre om at det finnes et nettverk av voksne som begår seksuelle overgrep mot egne barn, som lokker kontaktsøkende barn for å begå overgrep, og som normaliserer og aksepterer alvorlige straffbare handlinger mot barn. Men nå må vi heller la oss skremme av at vi ikke gjør nok for å forebygge seksuelle overgrep mot barn, og for at barn som har vært utsatt for seksuelle overgrep blir sett, hørt og trodd.

Barn utsettes for seksuelle overgrep av voksne de har et tillitsforhold til. Voksne som misbruker barns tillit finnes overalt. Det kan være i familien, idretten, på skolen eller på nettets uendelige kontaktflater. Vi skal ta på alvor at både Oslo Politiet og Kripos det siste året har varslet en økning i antall overgrep via kontaktflater på nettet, og at barna er yngre. Det er voksne fra alle samfunnslag som kontakter disse barna. 

Vi i Redd Barna er opptatt av at det er mange som må trå til for å forebygge, og at det hviler et stort ansvar på ledere i kommuner, på skoler, i barnehagene og andre steder der barn er. Derfor kjører vi jevnlig kampanjer for at alle kommuner skal ha en egen handlingsplan for å forebygge seksuelle overgrep, og at enhver skole og barnehage skal ha beredskapsplaner som sier hva man gjør ved mistanke om seksuelle overgrep.

Bergen kommune - Alette Hilton
Kaja Hegg i Redd Barna

Redd Barna er særlig opptatt av dere som er lærere og som jobber i barnehagen. Dere møter barna over tid, og dere er har en unik mulighet til å se barna og følge opp tegn som kan tyde på om barn lever i en vanskelig situasjon. Dere er der i barnas hverdagsliv, og de har tillit til dere. Dere kan skape den arenaen hvor barn kan snakke om vonde hemmeligheter de bærer på, om de blir utsatt for seksuelle overgrep og om håndtering av seksualiserte henvendelser på nettet. Og dere kan gi barna kunnskap om hva som er lov og ikke lov, og at de må si ifra til en voksen de stoler på.

For at dere kan gjøre en innsats for å forebygge seksuelle overgrep, har vi laget en nettressurs med kunnskap, tips og verktøy for hva man kan gjøre for å forebygge seksuelle overgrep. Vi har også mye informasjon om barns nettbruk, samt materiell til bruk i skolen for å snakke om barns risikoer og trygghet på nettet. Redd Barnas kampanje mot seksuelle overgrep mot barn «Jeg er her» med verktøykasse til alle arenaer der barn er.

Lurer du på noe? Ta kontakt

Vi trenger ditt samtykke.