Hva er nettvett?

Nettvett er viktig tematikk for barn og voksne, og omhandler hvordan man bør oppføre seg på Internett og hvilke forhåndsregler man bør ta. Det inkluderer alt fra bruk av sosiale medier, apper, spill og virus. I oppvekst- og utdanningssektoren er det spesielt viktig at voksne kan lære barn og ungdom om sunt nettvett.

Hvorfor angår det skolen?

Mange elever opplever at kontakt i sosiale medier og i spill kan gå utover trivsel og trygghet på skolen og i klassemiljøet. Samtidig viser Medietilsynets undersøkelse av Barn og Medier at elever i økende grad ønsker å lære mer om nettvett på skolen. Læreplanen forsterker dette ved å konkretisere digital kompetanse som en grunnleggende ferdighet som skal prioriteres. 

Tre vinkler om nettvett

En elev, lærer og foresatt snakker om sine erfaringer, og gir råd om håndtering av hverdagen på nett.
Ressursene som er nevnt i videoene kan enkelt lastes ned fra denne siden.

Elev

Linnea deler om sine tanker og erfaringer rundt bruken av nett blant unge.

Foresatt

Foresatte har en rolle i barnas nettvaner. Leif Arne Brandsæter snakker om hvordan dette kan gjøres.

Lærer

Nihal jobber som lærer og ser daglig effekter av og utfordringer knyttet til usunn nettbruk.

Slik jobber du med nettvett

Det er viktig at vi treffer barna med aktuell og relevant kunnskap i samtaler om nettvett, og oppdatert informasjon er derfor vesentlig. Redd Barna og Visma har flere ressurser som du kan ta i bruk i ditt arbeid rundt nettvett, og det arrangeres jevnlig aktiviteter som øker din kompetanse på dette området. Samtidig må vi huske at det er spesielt viktig å inkludere barna i gode diskusjoner om temaet, og iverksette konkrete aktiviteter som omhandler ansvar, grenser og respekt.

Få gratis tilgang til nyttige ressurser

Tips for forebygge seksuelle overgrep

 • 10 ønsker til voksne fra barnAt skolen/barnehagen har beredskapsplan om hva man gjør ved mistanke om seksuelle overgrep
 • Etterspør opplæring om seksuelle overgrep og nettrelaterte overgrep til lærer og de andre ansatte på skolen/i barnehagen
 • Styrk undervisningen om barns egne rettigheter, seksualundervisning, nettvett og seksuelle overgrep
 • Informer foresatte om skolens arbeid for å forebygge seksuelle overgrep

Tips for bedre nettvett

 • Bruk vårt nettvettmateriell
 • Be FAU ta opp nettvett på foreldremøte, slik at foreldre bedre samarbeider om å sette rammer og opplæring for barns nettbruk
 • Sørg for opplæring og diskusjoner blant lærere om hvordan barns nettbruk skal inkluderes i arbeidet med trivsel og trygghet i skolen
 • Bruk Elevrådet som samarbeidspart i arbeidet for å skape en mer ansvarlig og positiv nettkultur

Last ned nettvettmateriell

Webinar

Se opptak av webinaret vi nylig holdt. Registrer deg for å få tilgang.

nettvett webinar video poster

Aktiviteter

Er du interessert i å bli med på et seminar eller webinar? Nedenfor er en oversikt over relevante aktiviteter du kan melde deg på.

Webinar

Ingen webinar datoer tilgjengelige. Ønsker du å se tidligere webinar kan du se opptak her.

Ressurser

Her finner du mange nyttige dokumenter og linker. 

 • presentasjoner
 • webinar opptak
 • talking points

Få tilgang til ressursene

Lurer du på noe? Ta kontakt

Vi trenger ditt samtykke.