Bedre tverrfaglig Innsats (BTI) ungdom

Hjelper ungdom før kriminell lavalder

I dag er det god oppfølging av ungdom som har blitt 15 år og over den kriminelle lavalder. Ett av målene med BTI-modellen er å se ungdom før de begår kriminelle handlinger.

- For ungdom som har blitt 15 år, er det i mange tilfeller sent å komme inn med oppfølging. På dette tidspunktet kan de ha havnet såpass på sidelinjen at det er vanskelig å få dem på banen igjen.

Gjennom BTI-modellen kan vi se disse ungdommene i en tidligere alder, og forhåpentligvis avverge kriminelle handlinger og annen uønsket atferd, forteller SLT-koordinator i Tromsø kommune, Bjarne Woll.

Samarbeider for første gang

I Tromsø kommune samarbeider nå skolene med fritidsklubbene, politiet, Utekontakten, helsetjenestene og andre instanser. BTI har bidratt til en tverrfaglig møtestruktur. Stafettloggen systematiserer og dokumenterer arbeidet, og sentrale aktører trekkes inn.

- Prosjektet er i startsfasen, men aktørene håper selvfølgelig at færre ungdom skal begå kriminelle handlinger. Vi har store forventninger til at vi på sikt vil få gode resultater, sier Woll.

Skal bli enda bedre til å følge opp

Unge som begår kriminelle handlinger, har tilbud om blant annet oppfølgingsteam.

- Vi er gode på oppfølging, men nå skal vi bli enda bedre ved å jobbe systematisk og tidligere rundt ungdom som er i risikogruppen. Stafettloggen vil være et sentralt verktøy i dette arbeidet, poengterer Woll.

Målgruppen er allerede fra 0 år

Nå vil barnehagene og skolene være en enda viktigere arena, for å fange opp bekymringer rundt de unge.

- BTI-modellen har også bidratt til at skolene og fritidsklubbene samarbeider tverrfaglig. Fritidsklubbene, og selvfølgelig skolene, er sentrale arenaer for mange barn og unge. Begge arenaene er viktige for å fange opp signaler, mener Woll.

Få god informasjonsflyt med Stafettloggen »

 

Les mer:
- Slik tok Tromsø kommune tak i tverrfaglig samhandling
- Høye forventninger til BTI-modellen
- Nå får alle barn og ungdom med særskilte behov hjelp
- Skole og fritidsklubbene samarbeider
- BTI-modellen effektiviserer arbeidshverdagen

Se video:
- Videoarkiv fra Tromsø kommune

Kontakt oss


Har du spørsmål om våre løsninger?

Få kontakt med salg

Vurderer du våre løsninger innen samhandling og ønsker en uformell prat? Vi hjelper deg gjerne!

Ta kontakt »

Andre henvendelser

Finner du ikke svaret du leter etter? Vi hjelper deg gjerne!

Ta kontakt »


Er du kunde og trenger hjelp?

Pålogging

Har du problemer med logg inn, ta kontakt med systemforvalter i din enhet. Visma har ikke tilgang til å administrere påloggingsrutiner for den enkelte bruker.

Finn din løsning »