barnehage app visma flyt barnehage

Barnehage app

Digital og forenklet barnehagehverdag med Min Barnehage app

Visma Flyt Barnehage produktikonMin Barnehage styrker samarbeidet

Min Barnehage er Visma Flyt Barnehage sin tilhørende app. Appen inneholder rik og essensiell funksjonalitet for en forenklet og effektiv barnehagehverdag. Den gir ansatte i barnehagen bedre tid til de som virkelig betyr noe, nemlig barna. Min Barnehage-appen sikrer god oppfølging rundt barnet med et komplett digitalt verktøy for trygg og enkel samhandling med hjemmet.

Min Barnehage er nå tilgjengelig for ansatte i Barnehagen. Tidlig i 2020 vil den bli tilgjengelig for foresatte, med mulighet for kommunikasjon med Barnehagen. Min Barnehage-appen utvikles fortløpende med ny og spennende funksjonalitet som er beskrevet på denne websiden.

Min Barnehage sitt oversiktlige design og dens funksjonsmuligheter tilrettelegger for god samhandling mellom hjemmet og barnehagen. Appen er en enkel kommunikasjons- og formidlingskanal, lett tilgjengelig for både barnehagen og de foresatte. Dette styrker både foresattrollen og informasjonsflyten internt i barnehagen.

Min Barnehage er integrert med Visma Flyt Barnehage, noe som gjør at hendelser og dialog speiles umiddelbart for de som har tilgang til å se den gitte informasjonen på begge flater.

Min Barnehage gir enkel tilgang til blant annet:

  • Informasjon- og meldingsutveksling mellom barnehagen og hjemmet
  • Inn- og utsjekk av barn, samt opptelling
  • Ferie og fraværsregistrering
  • Hendelses- og bildedeling med foresatte
  • Kalender- og aktivitetsoversikt med påmeldingsfunksjonalitet
  • Personalia på barnet og foresatte, inkludert generelle helseopplysninger

Bestill gratis demovisning  »

Nøkkelegenskaper ved Min Barnehage-appen

All informasjon man trenger og bruker i løpet av barnehagedagen samles på ett sted. Slik vet både barnehagen og de foresatte hvor de skal sjekke, registrere, svare eller spørre dersom de lurer på noe.

Eller bare for å få hyggelige oppdateringer og bilder av barna.

Registrering av barna når de kommer og når de hentes. Hvor lenge de har sovet, eller om alle medisiner er tatt. Dette og mye mer registreres med enkle tastetrykk.

Min Barnehage kan brukes hvor som helst og når som helst. På mobil og på avdelingens nettbrett. Når man skal bruke appen trenger man knapt å avbryte det man holder på med.

Min Barnehage genererer automatisk oversikter over barnas dag. Tilstedeværelse og inn- og utsjekktider basert på registreringene som er gjort i løpet av dagen, er bare noen av punktene i oversikten.

Dette innebærer at både barnehagen og foresatte får god informasjon og oversikt over barnehagedagen og at rapportskriving blir betydelig enklere.

Appen henter data fra Visma Flyt Barnehage slik at den alltid er oppdatert med riktig informasjon. Det vil si at endringer som gjøres på barnet automatisk oppdateres i Min Barnehage-appen, samt at dialog og hendelser i appen likeledes vil automatisk registreres på barnet i Visma Flyt Barnehage.

Barnehagen har dermed alltid oppdatert informasjonen samlet på ett sted.

På grunn av integrasjonen mot de øvrige komponentene i Visma Flyt Barnehage, vet appen om sikkerhetsbegrensninger hos alle barn, og hvilken tilgang hver enkelt ansatt skal ha. Innlogging og tilgjengelig informasjon tilgangsstyres og man kan enkelt anonymisere bilder.

Visma Flyt Barnehage og Min Barnehage hjelper barnehagen å ivareta krav til informasjonssikkerhet 

Appen tilbyr en rekke muligheter og funksjoner og barnehagen velger selv hvilke av disse den vil bruke. Dermed begrenses tid brukt på administrasjon, og man får brukt enda mer tid på barna.

Min Barnehage er et digitalt verktøy som samler gjøremål og beskjeder som tidligere ble gitt på papir eller muntlig, i en brukervennlig app.

Tilgjengelighet

I det daglige har man som ansatt Min Barnehage-appen lett tilgjengelig via mobil eller nettbrett på avdelingen. Både barnehagen og foresatte kan varsles med push-melding ved nye hendelser. Ønsker du en nærmere titt på Visma Flyt Barnehage ta kontakt.

Kontakt oss


Har du spørsmål om våre løsninger?

Kommunikasjon ikon

Få kontakt med salg

Vurderer du våre løsninger innen oppvekst og ønsker en uformell prat? Vi hjelper deg gjerne!

Ta kontakt »

Support ikon

Andre henvendelser

Finner du ikke svaret du leter etter? Vi hjelper deg gjerne!

Ta kontakt »


Er du kunde og trenger hjelp?

Login ikon

Pålogging

Har du problemer med logg inn, ta kontakt med systemforvalter i din enhet, barnehage eller skole. Visma har ikke tilgang til å administrere påloggingsrutiner for den enkelte bruker.

Finn din løsning »