barnehage app visma flyt barnehage

Barnehage app

Digital og forenklet barnehagehverdag med Min Barnehage app

Visma Flyt Barnehage produktikonMin Barnehage styrker samarbeidet

Min Barnehage er Visma Flyt Barnehages tilhørende app som inneholder rik og essensiell funksjonalitet for en digital, forenklet og effektiv barnehagehverdag, slik at du får brukt tiden på det som virkelig betyr noe - barna. Min Barnehage-appen er et komplett digitalt verktøy for smidig, trygg og effektiv samhandling med hjemmet for å sikre så god oppfølging rundt barnet som mulig.

Min Barnehage-appens oversiktlige design og funksjonsmuligheter tilrettelegger for god samhandling mellom hjemmet og barnehagen gjennom å være en enkel kommunikasjons- og formidlingskanal som er lett tilgjengelig for barnehagen og foreldrene. Dette styrker både foreldrerollen og den interne informasjonsflyten i barnehagen.

Min Barnehage er fullintegrert med Visma Flyt Barnehage, slik at hendelser eller dialog i appen speiles umiddelbart for de som har tilgang til å se den gitte informasjonen på begge flater.

Min Barnehage gir enkel tilgang til blant annet:

  • Informasjon- og meldingsutveksling mellom barnehagen og hjemmet
  • Inn- og utsjekk av barn, samt opptelling
  • Ferie og fraværsregistrering
  • Bildedeling
  • Kalender- og aktivitetsoversikt med påmeldingsfunksjonalitet
  • Personalia på barnet og foresatte, inkludert generelle helseopplysninger

Bestill gratis demovisning  »

Nøkkelegenskaper ved Min Barnehage-appen

Informasjonen som trengs og brukes mest i løpet av barnehagedagen samles på ett sted, så både barnehagen og foreldrene vet hvor de skal sjekke, registrere, svare eller spørre om de lurer på noe. Eller for å få hyggelige oppdateringer og bilder av barna. Min Barnehage er et kommunikasjonsverktøy som vil forenkle og effektivisere hverdagen på avdelingen og dialogen med hjemmet.

Min Barnehage er enkel å bruke i en hektisk hverdag, for eksempel ved registrering av barna når de hentes, hvor lenge de har sovet eller om alle medisiner er tatt. Appen kan brukes hvor som helst og når som helst, for eksempel på mobil eller avdelingens nettbrett. Når man skal bruke appen trenger man dermed knapt å avbryte det man holder på med.

Min Barnehage genererer automatisk oversikter over barnas dag, for eksempel tilstedeværelse og inn- og utsjekktider, basert på registreringene som er gjort i løpet av dagen. Dette innebærer at både barnehagen og foreldrene får god informasjon og oversikt over barnehagedagen og at rapportskriving blir betydelig enklere.

Appen henter data fra grunnmodulen i Visma Flyt Barnehage slik at den alltid er oppdatert med riktig informasjon. Det vil si at endringer som gjøres på barnet automatisk oppdateres i Min Barnehage-appen, samt at dialog og hendelser i appen likeledes vil automatisk registreres på barnet i Visma Flyt Barnehage. Barnehagen har dermed alltid oppdatert informasjonen samlet på ett sted.

Visma Flyt Barnehage og Min Barnehage hjelper barnehagen å ivareta krav til informasjonssikkerhet. Innlogging og tilgjengelig informasjon tilgangsstyres og man kan enkelt anonymisere bilder. På grunn av integrasjonen mot de øvrige komponentene i Visma Flyt Barnehage, vet appen om sikkerhetsbegrensninger hos barna og hvilken tilgang hver enkelt ansatt skal ha.

Min Barnehage er et digitalt verktøy som samler gjøremål og beskjeder som tidligere ble gitt på papir eller muntlig, i en brukervennlig app. Appen tilbyr en rekke muligheter og funksjoner, og barnehagen kan selv velge hvilke av disse de vil bruke og som de tror vil begrense tid brukt på administrasjon, slik at man får brukt mer tid på barna.

Tilgjengelighet

I det daglige har man som ansatt Min Barnehage-appen lett tilgjengelig via mobil eller nettbrett på avdelingen. Både barnehagen og foresatte kan varsles med push-melding ved nye hendelser. Ønsker du en nærmere titt på Visma Flyt Barnehage ta kontakt.

Kontakt oss


Har du spørsmål om våre løsninger?

Kommunikasjon ikon

Få kontakt med salg

Vurderer du våre løsninger innen oppvekst og ønsker en uformell prat? Vi hjelper deg gjerne!

Ta kontakt »

Support ikon

Andre henvendelser

Finner du ikke svaret du leter etter? Vi hjelper deg gjerne!

Ta kontakt »


Er du kunde og trenger hjelp?

Login ikon

Pålogging

Har du problemer med logg inn, ta kontakt med systemforvalter i din enhet, barnehage eller skole. Visma har ikke tilgang til å administrere påloggingsrutiner for den enkelte bruker.

Finn din løsning »