Barnehagesystem i skyen

Løsningen som dekker alle behov for moderne administrasjon av barnehager
Ja takk, jeg ønsker mer informasjon

Visma Flyt Barnehage produktikonNy og innovativ løsning for barnehager

Visma har i mer enn 20 år arbeidet tett med barnehager. Dette gjennom løsningen Visma Oppvekst Barnehage. Nå har vi tatt et stort og viktig steg. Vi har utført en fullstendig modernisering og lansert en innovativ og skybasert løsning som heter Visma Flyt Barnehage.

Visma Flyt Barnehage er et barnehagesystem som dekker alle behov for moderne administrasjon av barnehager. Løsningen vil også bidra til enklere samarbeid med skole, PPT, barneverntjenesten, helsetjenester, skole og andre støttefunksjoner. Meld din interesse så blir du oppdatert.

Nyttige fordeler

Visma Min Barnehage mobil app
Lønn i vårt nettbaserte lønnssystem
Fravær i vårt nettbaserte lønnssystem
Timeregistrering i vårt nettbaserte lønnssystem
altinn i vårt nettbaserte lønnssystem
Bankintegrasjon i vårt nettbaserte lønnssystem
Utlegg i vårt nettbaserte lønnssystem
godkjenning i vårt nettbaserte lønnssystem

Opptak

Ha full kontroll over søknader, endringer, kapasitet i barnehagene, tildelinger, svar og andre administrative prosesser digitalt, samlet i ett og samme system.

 

NYHET!

Siste nytt om Visma Flyt Barnehage!

Ønsker du å bli oppdatert om løsningen, fyll ut skjema så er du en av de første som får beskjed.

De nye fordelene:

  • Tilgjengelig på mobil
  • Legger til rette for tverrfaglig samarbeid
  • Tidlig identifisering av utfordringer 
  • God kommunikasjon mellom hjem og barnehage
Vi trenger ditt samtykke.

Hva er Visma Flyt Barnehage?

Gjennom Visma Flyt Barnehage kan kommunen tilby et selvbetjent og transparent barnehageopptak som også forenkler saksbehandlingen og kommunikasjon med søker vesentlig. 

Barnehagesystemet gir god støtte for koordinering og samordning på tvers av barnehagene, samtidig som alle prosesser dokumenteres og arkiveres. 

Som styrer i barnehagen får man god støtte til ressursplanlegging og pedagogiske aktiviteter, samtidig som det faglige arbeidet dokumenteres og arkiveres på individ og gruppenivå.

Som foresatt kan man engasjere seg i barnets hverdag gjennom mobile løsninger og daglig kommunikasjon, samtykker og fraværsføringer er kun et tastetrykk unna. 


Jeg vil gjerne vite mer om Visma Flyt Barnehage!

Barnehagesystem prossess diagram

Fordelene med Visma Flyt Barnehage

Fra silo til samhandling

Barnehagen er en fantastisk arena for opplevelser, fellesskap og mestring. For at hvert enkelt barn skal ha like muligheter kreves det individuelle tilpasninger. Noen ganger har barn behov for ekstra støtte fra flere instanser med påfølgende behov for koordinering og samhandling. Forskning viser at tidlig innsats er en av de viktigste suksessfaktorene for barn, noe som styrker betydningen til barnehagene.

Visma Flyt Barnehage er en del av en helhetlig oppvekstportefølje som møter dagens krav til samhandling, digitalisering, selvbetjening og mobilitet. Visma leverer løsninger innen PP-tjenesten, barnevernet, skole og helsestasjon. Vi leverer også tverrfaglige løsninger for Individuelle Planer, Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI), Stafettloggen, etc.

Tverrfaglig samarbeid rundt barn er av økende betydning, med behov for god samhandling mellom ulike instanser. Dersom man tidlig kan identifisere eventuelle utfordringer som barn sliter med, har man større mulighet til å sette inn gode tiltak. Visma sin brede satsning på hele oppvekst sektoren skaper et godt grunnlag for en slik samhandling.

barnehage samhandling diagram

Visste du at?

  • Ca 3% av barn i barnehagen får bistand fra PPT
  • Ca 4% av barn opp til 22 år mottar tjenester fra barnevernet 
  • Ca 11% av elever i 10.klasse får bistand fra PPT
  • Ca 15% av elever mellom 14 og 19 år har utfordringer med psykisk helse 
  • Ca 27% av elever fullfører ikke videregående skole

Kilde: GSI, SSB

Er det noe du lurer på?
Spør oss

Har du spørsmål?

Fyll ut skjema nedenfor så tar en av oss kontakt med deg.

Er du kunde, logg inn i Community hvor du kan være med på diskusjoner, stille spørsmål og få hjelp raskt. Gjelder henvendelsen en support sak, vennligst ta kontakt her.

Vi trenger ditt samtykke.
Salgsansvarlig Oppvekst profilbilde Pernille

Pernille Sandnes
Salgsansvarlig oppvekst


Salgsansvarlig Oppvekst profilbilde Einar

Einar Visnes Bjerkelund
Salgsansvarlig oppvekst


Salgsansvarlig Oppvekst profilbilde Ellen

Ellen Margrethe Sæthereng
Salgsansvarlig oppvekst

Vi bruker cookies for å registrere din aktivitet på våre nettsider. Denne informasjonen kombinerer vi med opplysningene du oppgir for å danne en profil, slik at vi kan vise deg innhold tilpasset dine interesser. Ved å akseptere, tillater du oss å registrere og behandle din persondata som beskrevet her.