Samfunnsansvar

Visma engasjerer seg aktivt i det samfunnet vi er en del av.

Samfunnsansvar i Visma

Vi tar vårt samfunnsansvar på alvor. Våre produkter og tjenester lar norske selskaper redusere sitt karbonavtrykk, og vi støtter i tillegg en rekke samfunnsbyggende prosjekter – både i Norge og i utlandet. For å sikre at vi oppfyller vårt samfunnsansvar på best mulig måte er alle våre ansatte pålagt å følge Vismas Code of Conduct. Nedenfor kan du lese om noen av våre bidrag.

Spar energi med grønn IT

Visma har størst innvirkning på miljøet gjennom grønn IT og energisparing med løsninger som hjelper organisasjoner å forbedre effektivitet og redusere bruken av papir og elektrisitet.

Mange av våre servere er nettbaserte, det reduserer for det første antallet fysiske servere reduserer behovet for elektrisitet og avkjøling. Våre nettbaserte løsninger gjør det mulig for bedrifter å bruke ‘tynne klienter’, noe som reduserer energibehovet både i produksjon og bruk.

 

Gjør papir overflødig

Datafangst vokser på mange områder i private og offentlige virksomheter. Bare for Visma og våre kunder spares hundrevis av tonn papir hvert år ved å gi de ansatte lønningsslippen elektronisk fremfor skrevet ut.

Mer enn halvparten av landets kommuner bruker våre finansielle programvareløsninger for å sende elektroniske fakturaer. Dette betyr at våre løsninger for elektronisk dokumentflyt reduserer utskrift og kopiering samt intern mailing. Vi konsentrerer oss om å effektivisere interne prosesser og prosedyrer på samme måte som vi gjør for våre eksterne kunder.

Bilder gir utdanning

Omtrent 70 millioner barn har per i dag ikke tilgang til utdanning, de fleste av disse lever i utviklingsland. En direkte konsekvens av et lavt utdanningsnivå er at landets ressurser ikke blir utnyttet eller ikke kommer befolkningen som helhet til gode.

I lokalsamfunnet bidrar skolene ikke bare til å gi barna utdanning, men også til å beskytte barna og støtte deres emosjonelle og sosiale utvikling. På skolen opplever barna rutiner, en følelse av normalitet og får være i et miljø der barn får lov til å være barn.

Visma støtter PictureAid og vårt bidrag sørger for at 35 foreldreløse barn i Le sotho er i stand til å gå på skolen hver dag.

 

 

Mer miljøvennlig pendling

Visma har inngått et samarbeid med GoMore, Nordens største pendler- og samkjøringstjeneste. Sammen har vi utviklet samkjøringsgrupper for de største byene hvor Visma er lokalisert, noe som gjør det mulig for våre ansatte å komme i kontakt med kollegaer som pendler inn til kontoret.

Færre biler på veiene innebærer færre ulykker, mindre CO2-utslipp og mindre belastning på veinettet. Vi er tidlig ute med å oppmuntre til samkjøring, da den nåværende bruken av biler i Norge ikke er bæredyktig. God tur!

Satser på ungdommen

Visma vil bidra til å styrke samspillet mellom utdanning og næringsliv gjennom en treårige samarbeidsavtale med Ungt Entreprenørskap.
 
Vi ser viktigheten av å spille på lag med unge verdiskapere, bygge kunnskap for fremtiden, og legge til rette for skaperglede. Når elevene får bruke moderne verktøy, samarbeide med næringslivet og realisere egne ambisjoner, tilføres en ekstra dimensjon man ikke får ved klasseromsundervisning.

 

Sertifisert Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.

Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen, hvorpå sertifiserte selskaper må oppfylle krav og gjennomføre tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø.

Det leveres årlige miljørapporter og hvert tredje år blir virksomheten resertifisert. Sertifikatet er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp.

Vi er stolte over at vårt selskap Visma Unique er sertifisert Miljøfyrtårn.

Vi bruker cookies for å registrere din aktivitet på våre nettsider. Denne informasjonen kombinerer vi med opplysningene du oppgir for å danne en profil, slik at vi kan vise deg innhold tilpasset dine interesser. Ved å akseptere, tillater du oss å registrere og behandle din persondata som beskrevet her.