Samfunnsansvar

Samfunnsansvar

Visma engasjerer seg aktivt i det samfunnet vi er en del av.