Mamut One Team

Mamut One

Komplett økonomisystem for små og mellomstore bedrifter - til en fornuftig pris

✓ 20 år
i markedet
✓ 10 000
fornøyde kunder
✓ Alltid
mest for pengene

Alle funksjoner integrert i ett system

Mamut One lar deg drive din bedrift med et sømløst integrert system. Du har kontroll over kunder, prosjekt og markedsføringsbehov. Send tilbud, ordre og faktura med kun et klikk. Full oversikt over lagerstyring, regnskap og lønn - alt dette i ett og samme system.

Innkjøp

Innkjøp

Innkjøpsmodul som dekker alt fra bestilling til levering.

Lager

Lager

Lagerstyring som støtter prosesser for alt fra små bedrifter til større selskap med flere lager.

Logistikk

Logistikk

Følg flyten av varer i hele verdikjeden, med full sporbarhet av produktene.

Lønn

Lønn

Kjør lønn for alle ansatte i bedriften i en av markedets mest komplette lønnsmoduler.

CRM

CRM

Følg opp kunder og kontakter tett med alle mulighetene i CRM-modulen.

Økonomi

Økonomi

Full oversikt over virksomhetens økonomi - fra bilagsregistrering til rapportering. Støtte for å motta faktura elektronisk eller gjennom skanning-tjeneste.

Faktura, tilbud og ordre

Faktura, tilbud og ordre

Hele prosessen i ett system, fra et tilbud, via en ordre til Faktura. Støtte for elektronisk fakturering/EHF.

Timeregistrering

Timeregistrering

Før timer som er knyttet til lønn, prosjekt eller rett til fakturering. Her får du full kontroll over virksomhetens timeføring.

Flerbrukerløsning

Jobb flere samtidig

Med støtte for flere brukere kan du ha flere maskiner koblet sammen og flere ansatte kan jobbe i samme løsning samtidig.

Velg riktig løsning for din bedrift

Velg den pakken som passer din bedrift akkurat nå. Programmet kan enkelt utvides senere.

Vi hjelper deg gjerne å finne riktig løsning for din bedrift, bare ta kontakt med oss.

Funksjoner

  Mamut One Office Mamut One Enterprise
  Start Standard Pro E3 E4 E5

Regnskap

 [1]  [2]  [2]  [3]  [3]  [3]
Bilagsregistrering [Brukertilpasning, bunthåndtering, kontroller, kortkoder, bilagsmaler, bilagsarter, bilagsliste, m.m. x x x x x x
Hovedbok med drilldown [Sporbarhet av bilag og transaksjoner på ulike nivåer x x x x x x
Prosjekt/Avdeling[Prosjekt og avdeling som kostnads-/inntektsbærere x x x x x x
Kundereskontro[Automatisk kontering, match/link av åpne poster, link faktura/hovedbok/kontakt, m.m. x x x x x x
Leverandørreskontro[Automatisk kontering, match/link av åpne poster, link bestilling/hovedbok/kontakt, m.m. x x x x x x
Årsavslutning/Årsoppgjør[Veiviser for årsavslutning og eksport til årsoppgjørssystemer x x x x x x
Standard-/egendefinert kontoplan[NS4102 som standard, eller opprett egen kontoplan x x x x x x
Avvikende regnskapsår[Selvvalgt start- og stoppdato på regnskapsåret x x x x x x
Kontantstrøm[Visning av fremtidig kontantstrøm x x x x x x
Budsjettering[Tilgang til Salgs-, Innkjøps-, Lønns-, Driftskostnad-, Investerings- og Likviditetsbudsjett x x x x x x
Mobil skanner/Elektronisk arkiv[Koble dokumenter og filer til bilag. Egen mobil-app for skanning av bilag x x x x x x
Purring/Inkasso[Purreforslag, eksport til inkassoselskap, e-postmaler, automatisk overføring til Visma Collectors m.m. x x x x x x
Factoring[Eksport til factoringselskaper, m.m.   x x x x x
Automatisk remittering[Innenlandsremittering mot en rekke banker   x x x x x
OCR/KID[Innlesning av OCR-filer, automatisk generering av KID-nummer   x x x x x
Budsjettering, utvidet[Grafisk visning av budsjetter, tilgang til budsjettbærere, import av budsjett/regnskap til budsjett     x x x x
Grafiske fremstillinger hovedbok[Valgfrie grafiske fremstillinger av hovedbokspostene for ulike perioder, budsjett og bærere     x x x x
Rollebasert brukerinstillinger[Flere ulike sett med brukerinstillinger pr. bruker i bilagsregisrering     x x x x
Rentefakturering[Automatisk fakturaforslag, renter på betalingspåminnelse, beløps- og tidsgrenser, m.m.       x x x
Regnskap, utvidet[Nøkkeltallsraporter - økonomistyring, posteringsliste (konto) i bilagsregisrering         x x
Utenlandsremittering[Utenlandsremittering mot en rekke banker         x x
Ekstra kostnadbærer, bilagsregistrering[4 ekstra frie kostnadsbærere i bilagsregistrering           x
Automatisert bokføring av lagerverdi[Automatisk oppdatert regnskapsmessig verdi av lagerbeholdning           x
Valutakontohåndtering[Automatisk håndtering av ulike bankkonti med ulike valutaer           x

Faktura

[1]   [1]   [2]   [3]   [3]   [3] 
Ordrestyring[Ordreregister med direkte kobling fra tilbud til faktura. Ordrestatuser. Ordreeksport x x x x x x
Fakturastyring[Gruppe- og samlefaktura, kreditnota, delfakturering, m.m. x x x x x x
Elektronisk faktura[Send, motta og importer elektronisk faktura/kreditnota i ulike formater (EHF, B2B, eFaktura til nettbank, Svefaktura m.m.) samt skanning og tolkning av papir og e-post fakturaer x x x x x x
Produktstyring[Produktregister, import/eksport av prislister, produktgrupper, produktmaler, EAN-nr., leverandørens prod.nr., m.m. x x x x x x
Rabattregister[Rabatt på, produkt, produktgruppe, kontakt, kontaktgruppe, kvantum x x x x x x
Salgsbudsjett[Fordeling på selgere, kunder og produkter. Sammenligning med faktiske salgstall x x x x x x
Ordre-/fakturastyring, utvidet[KID-generering, mer detaljerte varelinjebetraktninger, utvidet produktinformasjon, m.m.   x x x x x
Produktstyring, utvidet[Prisjusteringer, produktstatus, avdelingshåndtering, m.m.     x x x x
Salgsprognose[Klassifiser dine potensielle salg. Grafisk fremstilling av prognose med drilldown       x x x
Hovedkontor/Kjedehåndtering[Kjedeavtaler, rabattavtaler, leveringsavtaler, m.m.         x x
Språkhåndtering, produkt[Flere produktnavn og -beskrivelser per produkt tilpasset kundens/leverandørens språk         x x
Innkjøpskobling og leveringsplan[Opprettelse av salgsordre basert på innkjøp og leveringsplan med forventet leveringsdato         x x
Salgsreservasjoner[Reservasjoner av lagervarer på salgsordre           x
Abonnementsfakturering[Avtaleregister, kundeavtaler, avtaleadministrasjon, fakturering av avtaler, forhåndsfakturering           x
Enhetshåndtering[Ulike enheter på samme produkt. Omregning av enheter           x

Kundeoppfølging (CRM)

 [1]   [2]   [2]   [3]   [3]   [3] 
Kunde- og kontaktoppfølging[Firma- og kontaktpersonregister, kontaktimport, e-postintegrasjon, kontaktstatus, kart og reiserute m.m. x x x x x x
Microsoft Outlook integrasjon [Synkronisering av e-post, kalender og oppgaver. Mamut-verktøylinje i Outlook. x x x x x x
Skype integrasjon [Oppringing fra kontaktkortet, automatisk kontaktoppslag, automatisk samtaleregistrering x x x x x x
Visma Kredittopplysning integrasjon[Importer kontakter, hent selskapsinformasjon. Kredittsjekk og selskapsrapporter x x x x x x
Tilbudshåndtering[Maler, gruppetilbud, repeterende tilbud, m.m. x x x x x x
Markedssegmentering/Kampanjestyring[Kategorisering av kontakter med henblikk på analyse og markedsaktiviteter x x x x x x
Aktivitetsstyring/Grafisk kalender[Planlegger, dagsplan, grafisk visning, aktivitetsmaler, oppfølgingsaktiviteter, integrasjon Microsoft Outlook, m.m. x x x x x x
Dokumenthåndtering[Standard- og egendefinerte maler, fletting, integrasjon Microsoft Office, import, m.m.   x x x x x
Prosjektstyring[Prosjektregister, integrasjon kontakt-, salgsoppfølging, innkjøp, regnskap/personal, m.m.   x x x x x
Tilbudshåndtering, utvidet[Kobling til Microsoft Word, frekvensanalyse, duplisering, integrasjon dokumentmodul, m.m.     x x x x
Søk/Utvalg, kampanje/DM-filter[Utvidet dynamisk bearbeidelse av kontaktinformasjon     x x x x
Kontaktpersonoppfølging, utvidet[Oppfølging med fokus på kontaktpersoner     x x x x
Aktivitetsstyring, utvidet[Gruppeaktiviteter, egendef. felter, ressursallokering, integrasjon produkt/dokument/tilbud/ordre, dupliseringer       x x x
Dokumenthåndtering, utvidet[Flette brev til ansatte, utskrift/duplisering av dokumenter til PDF         x x
Grafisk kalender, utvidet[Felleskalender med samtidig visning av ressurser/ansatte, tilgang til annen ansatts/ressurs' kalender         x x
Prosjektstyring, utvidet[Budsjett, kobling mot Microsoft Project, viderefakturering, status, hierarki, m.m.         x x
Produkt og kundeservice[Egne aktivitetslister og innstillinger tilpasset bedrifter som jobber med produkt- og kunderservice           x
Call Center[Egne aktivitetslister og innstillinger tilpasset bedrifter som jobber med salg           x
Søk/Utvalg, utvidet kampanje/DM-filter[Utvidet dynamisk og statisk bearbeidelse av kontaktinformasjon           x
TAPI, integrasjon telefoni[Automatisk oppringing fra kontakt- og prosjektregister           x

Lønn/personal

 [1]   [2]   [2]   [3]   [3]   [3] 
Personalregister[Kontaktinformasjon, personalia, kompetanseregister og notater x x x x x x
Lønnsregistrering[Standard lønn, automatisk kontering, obligatorisk tjenestepensjon m.m.   x x x x x
Personalaktiviteter[Opprettelse av personalaktiviteter   x x x x x
Personaldokumenter[Opprettelse av personaldokumenter   x x x x x
Reiseregning/Utgiftsrefusjon[Integrasjon med Visma.net Expense       x x x
Provisjonsberegning[Valgfritt provisjonsgrunnlag       x x x
Fraværshåndtering[Registrering av fravær på ansatte, fraværsrapporter       x x x
Lønnsremittering[Utbetaling av lønn via automatisk remittering         x x
Antall lønnsmottakere[Antall aktive ansatte man kan kjøre lønns- og trekkoppgaver for   5 10 20 50 999

Innkjøp/Logistikk

 [0]   [0]  [1]    [3]  [3]    [3] 
Innkjøpsstyring [Lagervarer/ikke-lagervarer, kontering, repeterende, dellevering, varemottak, flerspråklig bestilling, m.m.     x x x x
Lagerstyring[Verdivurdering, lagertransaksjoner, lagerlokasjon, m.m.     x x x x
Varetelling[Automatisk telling av dine produkter, strekkodehåndtering     x x x x
Flerlagerhåndtering[Styre transaksjoner til ulike lager, interne transaksjoner, m.m.       x x x
Strukturvare/Komponentvare[Selg sammensatte produkter, montering/demontering/splitting, bestilling av strukturvarer mm       x x x
Sporingsnummer[Sporingsnummer på ordre, sporingsnummerrapport       x x x
Lokasjonshåndtering[Flere lagerlokasjoner per produkt per lager         x x
Innkjøpsstyring, utvidet[Bestillingsgenerator, versjonsnr. på innkjøp, visning av leverandørens kvantumsrabatt, standardlager pr. bruker         x x
Salgskobling[Opprettelse av innkjøpsordre basert på salgsordre         x x
Lagerstatus nettsted[Antallsvisning av lagerførte produkter på selskapets nettsted         x x
Aldersfordeling[Oversikt over alder på lagerførte produkter         x x
Serienummerhåndtering[Oversikt over serienummer på innkjøp, lager og salg           x
Varianthåndtering[Ulike egendefinerte utførelser per produkt i innkjøp og salgsordre           x
Innkjøpsreservasjoner[Reservasjon av innkjøp til salgsordre           x
Varepartihåndtering[Oversikt over vareparti på innkjøp, lager, salg           x

Ledelse/Rapporter

 [1]  [1]  [1] [3]  [3]  [3] 
Operasjonelle rapporter [Ulike formater: Skriver, skjerm, Excel, e-post, pdf. Favorittrapporter m.m. x x x x x x
Rapporteditering[Tilpasning av operasjonelle rapporter og utskrifter x x x x x x
Nøkkeltallsrapporter, økonomistyring [Kalkyler, marginer og nøkkeltall. Standard rapportmaler med tilpasningsmuligheter, m.m.         x x
Status/Analyse[Avansert nøkkeltallsrapportering og -presentasjon i Microsoft Excel           x

Timeregistrering

 [0]   [0]  [0]   [0]  [0]  [3] 
Timeregistrering[Registrering mot bl.a. ansatt, prosjekt, avdeling, timetype, produkt, kontakt, aktivitet. Godkjenninger og statushistorikk           x
Overføring til prosjekt-/ordre-/fakturamodul[Direkte kobling til prosjekt-, ordre- og fakturamodulene           x
Timeregistrering med overføring til lønn[Direkte kobling til prosjekt og lønns-/personalmodul           x

System

 [3] [3]  [3]  [3]  [3]  [3] 
Systemadministrasjon[Brukergrupper, tilgangskontroller, sikkerhetskopiering, databaseverktøy, m.m. x x x x x x
Import/Eksport [Import/eksport av grunndata direkte fra Excel og andre formater x x x x x x
Integrasjon Microsoft Office[Integrasjon med Microsoft Word, Excel og Outlook x x x x x x
Altinn-integrasjon[Skjemainnlevering til myndighetene via Internett x x x x x x
Brukeradministrasjon[Oversikt og administrasjon av brukere og ansatte. Tilgangsadministrasjon x x x x x x
Valuta[Valutaregister, automatisk agiohåndtering, fast eller omregnet pris på produkter m.m. x x x x x x
Antall  klienter/firmadatabaser[Antall aktive klienter. I tillegg kommer en testklient 1 3 10 999 999 999

Mamut Autoinvoice (priser pr transaksjon)

 [3]  [3]  [3]  [3]  [3]  [3]
Sende faktura på e-post[Autoinvoice for Mamut sender fakturaen via epost enten som et vedlegg per PDF, eller nedlastbar lenke. x
Sending og mottak av elektroniske fakturaer [Send og motta fakturaer i flere format som EHF/Elektronisk faktura. x
Sending av eFaktura til privatpersoner [Du kan sende eFaktura direkte til privatpersoners nettbank. x
Sende faktura i posten (A-post) i Norge [Fakturatjenesten skriver ut fakturaen på print, og sender den per post til mottaker i Norge. x
Sende faktura i posten (A-post) til utlandet [Fakturatjenesten skriver ut fakturaen på print, og sender den per post til mottaker i utlandet. x
Ekstra side i faktura i posten (A-post i Norge og til utlandet) [Gjelder per ekstra side av en faktura, for eksempel ved mange produktlinjer som går over flere sider. x
Scanning av PDF [Skanning og tolkning av innkommende faktura per PDF på mail, som leveres direkte inn i Mamut. x
Scanning av post[Skanning og tolkning av innkommende faktura per post som leveres direkte inn i Mamut. x
Retur av feilsendt post [Sending av post mottatt av fakturamottaket som ikke er fakturaer og videresendes til brukeren av Autoinvoice. x

Mamut Supportsenter

 [3]  [3]  [3]  [3]  [3]  [3]
Oppdateringer x x x x x x
Teknisk brukerstøtte x x x x x x

Flerbrukerstøtte

[0] [0]  [0]  [3]  [3]  [3] 
        x x x
             
             

Flere brukere?

 [0]  [0]  [0]  [3]  [3]  [3]
Tilleggsbruker, etableringskostnad       x x x
Tilleggsbruker, pris per måned       x x x
CRM/Logistikk bruker, etableringskostnad       x x x
CRM/Logistikk bruker, pris per måned       x x x

Utvidelser

 [3]  [3]  [3]  [3]  [3]  [3]
Mamut Lønn & Personal[Inneholder utvidet support for din Mamut One-løsning (rask hjelp, utvidet åpningstider), samt tilgang til Oppslag Juridisk - et nettbasert oppslagsverk for lønns-og personrelaterte spørsmål (arbeidsrett, ferie, lønn, sykdom, trygd og pensjon)  x x x x x x
Oppslag Juridisk[Et nettbasert oppslagsverk for lønns- og personalrelaterte spørsmål. Oppslag Juridisk gir deg svar på dine problemstillinger, i tillegg til at du finner alle oppdaterte satser og skjemaer. Et nyttig verktøy for alle virksomheter med ansatte! x x x x x x
Betalingsløsninger[Med Mamut betalingsløsninger får du en enkel betalingsløsning som gjør det sikkert for dine kunder å betale i din nettbutikk  x  x  x  x  x  x
eFaktura med Visma AutoInvoice [For å gjøre det enkelt for deg å sende og motta elektronisk faktura, har vi integrert den nettbaserte formidlingstjenesten Visma AutoInvoice direkte i Visma eAccounting og Mamut One. I Mamut One kan denne også tolke skannede papir og e-post fakturaer  x  x  x  x  x
Mamut Application Hosting [Med Mamut Application Hosting får du en sikker og fleksibel løsning for tilgang til din Mamut One-løsning og Microsoft Office via Internett  x
Mamut Kunde-og Partnerweb [Mamut Kunde- og Partnerweb gir deg utvidet funksjonalitet i netthandelsmodulen i Mamut One
Visma Scanner [Visma Scanner er en egen mobil-app som gjør det mulig for deg å ta bilder av kvitteringer og fakturaer og andre vedlegg til regnskapet, lagre dem og sende dem digitalt til din Mamut Business Software
Visma Kredittopplysning [Hvert år taper norske bedrifter millioner av kroner på dårlige betalere. For å sikre deg mot dette har vi integrert Visma Kredittopplysning som en nettbasert (transaksjonsbasert) tjeneste i våre programmer. 2 kr for kunde import og 80 kr for full kredittsjekk x

Visma Mamut AS oppdaterer sine prislister normalt i juni hvert år. En eventuell endring har effekt fra neste avtaleperiode.

Flytt Mamut opp i skyen

Mamut One er et lokalinstallert program, som må installeres på en maskin med Windows. Men - med tilleggsfunksjonen Mamut Application Hosting, kan vi legge din Mamut-installasjon på våre servere.

Du kan da logge på når som helst, fra hvor som helst og på hva som helst - pc, mac eller nettbrett.

La Håkon forklare på 40 sekunder!

La oss vise deg mulighetene

Vi jobber med Mamut One

Når du er kunde av oss har du tilgang til dyktige konsulenter, som kan hjelpe deg, hvis du skulle trenge litt ekstra hjelp. Og i vårt online booking-system er det enkelt å avtale timer.

Lea Carina Tokerud

Lea Carina Tokerud

Key Account Manager

Øystein Rannem Semmingsen

Øystein Rannem Semmingsen

Key Account Manager

Håkon Lileng

Håkon Lileng

Key Account Manager

Artur Woronowicz Hibner

Artur Woronowicz Hibner

Key Account Manager

Anders Skaar Johansen

Anders Skaar Johansen

Support Manager

Utlegg og reiseregninger

Visste du at man kan føre utlegg og reiseregninger rett fra mobilen?

Ved å koble Mamut One til Visma.Net Expense får du enkomplett løsning med automatisert system for utlegg og reiseregninger.

Slik fungerer det:

  1. Du tar bilde av kvitteringene med mobilen
  2. Programmet tolker kvitteringen slik at du kan sende den rett til godkjenning
  3. Den som skal godkjenne, kan enkelt gjøre dette fra pc eller mobil.

Vil du vite mer? Ta kontakt og la oss vise deg systemet.

Support og kurs

Noe vi kan hjelpe deg med?

Hvis det er noe du lurer på er det bare å ta kontakt, så hører du fra en av våre konsulenter så snart som mulig.

Du kan også nå oss på telefon 21 49 25 20 (menyvalg 3 for Mamut).