Din nye kommune

Fra i dag til driftsstart i 2020

Kommunene som skal sammenslås og gå i drift som nye kommuner 1.1.2020 skal gjennom 3 faser. Disse fasene er kartlegging, gjennomføring og driftsstart. Vi sikrer at du kommer trygt gjennom alle aktiviteter som bør/må gjennomføres for en god og smidig oppstart.

Kartlegging

Denne fasen handler om å etablere effektive arbeidsprosesser og bli mer digitale. Det er her du har mulighet til å gjøre det digitale løftet og vi hjelper deg gjerne!

Din mulighet til å bli en moderne, effektiv og digital kommune er NÅ!

Vi sikrer at du får en trygg og god driftsstart, men er dette den eneste ambisjonen i din nye kommune? Om du sikter høyere og vil bli mer digital, få mer effektive prosesser og bli samkjørt fra dag én må du starte med den jobben allerede i dag.

I forbindelse med kommunereform skal nye prosesser og rutiner på plass i en helt ny organisasjon. Vi tilbyr bistand til dette arbeidet ved å kartlegge sentrale arbeidsprosesser i dagens kommuner. Vi ser det opp mot nye effektive og digitale løsninger, og gir deg anbefaling på beste praksis.

Les mer om våre anbefalte prosessgjennomganger innenfor fagområdene økonomi og innkjøp, HRM og teknisk

Gjennomføring

Denne fasen handler om å bygge nye grunndata, konverteringer fra gamle kommuner og sikre god opplæring til hele den nye kommunen. Dette kan for noen være å utvide dagens løsning, men for de aller fleste vil fasen handle om å installere nye løsninger.

Her bygges din nye kommune!

Vi skal gjennom flere aktiviteter når vi er i gjennomføringsfasen. Aktivitetene vi skal gjennom er planlegging, installasjon, systembygging, opplæring og driftssetting. Det er mange prosjekter som skal gå i parallell og timingen for aktivitetene blir derfor viktig.

  • Planlegging: Vi hjelper deg å sikre en smidig driftsstart ved å sjekke at nødvendige valg blir tatt og forankret. Dette inkluderer grunndata, valg av oppsett, cutoff fra gamle systemer og gjennomgang av malverk til systembygging.
  • Installasjon: Installasjonen kan bestå av en utvidelse av dagens løsning eller installasjon av ny kommune med tilhørende løsningsdatabaser. Vi utfører oppsett av nytt driftsmiljø og sikrer også at alle integrasjoner er på plass for ny kommune.
  • Systembygging: Etter at forberedelsen av grunndata er gjort, hjelper vi deg med å opprette selskap og legge inn grunndata. Vi sikrer at oppsettet blir rett med en gang.
  • Opplæring: Om du skal i gang med nye moduler, eller kanskje kommer fra et annet system enn Visma tidligere, vil det være behov for å delta på kurs og opplæring. Vi tilrettelegger for opplæring etter behov, i samarbeid med konsulent og prosjektleder.
  • Konvertering: Konverteringen kan gjennomføres etter planleggingen og vi har utviklet effektive og robuste konverteringsjobber for å sikre at nødvendig data kan flyttes over til ny kommune.

Driftstart

I denne fasen skal du gå i drift i den nye kommunen. Her skal vi kvalitetssikre at alt fungerer før første lønnskjøring, første utbetaling eller første fakturering.

Din nye kommune går i drift januar 2020

Når systembygging og konvertering er gjennomført er det klart for driftssetting. Vi sikrer at kommunikasjon med fag- og forsystemer fungerer når du går i drift. Dette inkluderer testing, integrasjoner, cutoff og dataflyt i ny løsning.

Når du er i drift kan vi bidra med opplæring og ytterligere bistand der det er behov, samt å sikre at du henter ut gevinster av nye moduler og prosesser.

Vi sørger også for at du får oppslag til historiske data i Enterprise på din gamle kommune.

Kommunereformtesten

Hvor godt i gang er din nye kommune?

Ta testen

Nyttige ressurser

For deg som jobber med økonomi og/eller innkjøp

Marianne Andresen
Senior konsulent

Har du spørsmål? Ta kontakt

For deg som jobber med HRM

Trine Korsrud
Konsulentsjef HRM

Har du spørsmål? Ta kontakt

Marie Skjelin Lohrmann
Konsulentsjef ERP teknisk

Har du spørsmål? Ta kontakt

Har du spørsmål?

Hvilket fagområde gjelder henvendelsen?
Vi trenger ditt samtykke.