MegaFlis

Med bransjeglidning og netthandel har Megaflis blitt en av landets mest lønnsomme kjeder - Ehandel.com

Som en av landets største kjeder innen sitt segment og med en rekke varehus har Megaflis vært i forkant av utvikling på nett. Deres nettbutikk har fokus på brukervennlighet, med tett integrering mot systemer som ERP og EDI.

 

"Visma Digital Commerce har vist seg å være en intelligent og sterk samarbeidspartner som har levert som avtalt. I tillegg til dette har Visma Digital Commerce inntatt en rolle som sparringspartner og kommet med mange veloverveide innspill til oss. Hva mer kan man ønske av en leverandør? Vi gleder oss til å fortsette samarbeidet, og sammen løse nye utfordringer i tiden som kommer."

 – Frank Jonassen, IT-sjef, MegaFlis