Guidens forside, med teksten "Must-haves vs. nice-to-haves – identifying the critical requirements for your next B2B e-commerce platform"

Må-ha eller greit-å-ha?

Guide

I en verden med mange forskjellige plattformer – og enda flere leverandører – kan man lett gå seg vill når en skal se på nye muligheter for den digitale infrastrukturen sin. Ekstra vanskelig er det å avgrense søket hvis man ikke har gode nok kriterier satt for valget bedriften skal ta.

Er du jakt etter en ny plattform er et solid sett med krav og behov et godt første steg. Denne guiden er lagd for nettopp det, særlig rettet mot B2B-organisasjoner. Den viser også hvordan man ytterligere kan skille mellom det som må være med i første runde og det som "bare er greit" og lar seg vente til senere iterasjoner – og ikke stå til hinder for å lansere en ny, moderne kjøpsopplevelse.

 

Last ned guiden her

Fyll ut skjemaet, så tar vi deg videre til siden guiden kan leses og lastes ned fra.