Visma Lønns­forhandling kan knyttes opp til et hvert lønns­system i markedet, og kan benyttes av både offentlige og private virksomheter. Løsningen er sky­basert og hjelper deg med å kvalitets­sikre og effektivisere saks­behandling og oppgaver knyttet til hele forhandlings­prosessen.

Høres dette nyttig ut?

Be om et tilbud

Nyttig verktøy – for alle roller i prosessen

Lønns­forhandling er en krevende prosess. Her må det blant annet tas hensyn til tariffer, ansatt­data, organisasjon, kode­verk, beregninger, forslag, tilbud og krav gjennom hele prosessen.

Løsningen reduserer feilkilder og lar deg leke med reelle data. Du får øyeblikkelig bilde av kostnader ved endring av lønn. Når partene er enige, kan du lese ny lønn rett tilbake i lønns­systemet – med ett tastetrykk.

Rolledetaljer

Arbeidsgiver/tilbudsgiver kan …

 • Legge inn tilbud på ansatte eller grupper med begrunnelse og prioritering
 • Automatisk beregne pott/ramme basert på importert lønns­masse
 • Ta ut rapporter på blant annet forhandlings­resultat og budsjett­messige konsekvenser
 • Overføre resultat til lønns­system for effektuering av ny lønn
 • Sende ut lønns­brev direkte til de ansattes HR-system når resultatet er ferdig

Fagforeninger kan …

 • Legge inn krav med begrunnelse/prioritering
 • Simulere krav på grupper av ansatte
 • Motta og lese tilbud fra arbeids­giver

Enhets-, etats- og avdelingsledere kan …

 • Legge inn forslag med begrunnelse og prioritering
 • Simulere forslag på gruppe- og individnivå
 • Motta og lese tilbud fra arbeids­giver

Ansatt kan …

 • Legge inn lønns­krav til fagforening og/eller leder
 • Motta brev om forhandlings­resultatet

Fordelene med Visma Lønnsforhandling

 • Dekker hele prosessen, også lønnsbrev og eksport tilbake til lønns­system
 • Digitaliserer og automat­iserer hele den administrative prosessen
 • Sikrer ivaretakelse av kravene knyttet til behandling av person­opplysninger
 • Gir deg øyeblikkelig bilde av kostnader ved endring av lønn
 • Felles verktøy for både arbeids­giver og fag­foreninger under forhandlings­prosessen
 • En selvstendig løsning som kan knyttes opp til ethvert lønns­system i markedet
 • Gir deg tilgang til analyser og rapporter på spesifikke oppgjør
 • Oppdatert regelverk til enhver tid
 • Systemet kan tilpasses etter ønske
 • 100 % skybasert

Klar for å ta en prat?

Legg igjen kontaktinformasjonen din nedenfor, så kontakter vi deg for en hyggelig prat om Visma Lønnsforhandling!