Læringsportal utviklet for og sammen med norske kommuner

Norske kommuner får stadig økte krav til dokumentasjon og krevende oppgaver – uten flere tilgjengelige ressurser til å håndtere de. Samtidig er ofte kompetansen og ferdighetene vi ansatte tilegner oss i dag ferskvare. 


Hva hvis du kunne tilrettelagt for strukturert og systematisk kompetanseheving av ansatte gjennom digital læring – hvor og når det passer hver enkelt best? 


Visma Læring er en felles markedsplass for læring, utviklet for, og sammen med norske kommuner.

Hvordan blir din hverdag som leder enklere?

Få et innblikk i hva du som leder kan oppnå i markedsplassen for læring og utvikling.

Ønsker du å høre mer om Visma Læring?

Fyll inn skjema så kontakter vi deg for mer informasjon om Visma Læring.