Norske kommuners portal for e-læring

Visma Læring

Læringsportal utviklet for og sammen med norske kommuner

Norske kommuner får stadig økte krav til dokumentasjon og krevende oppgaver – uten flere tilgjengelige ressurser til å håndtere de. Samtidig er ofte kompetansen og ferdighetene vi ansatte tilegner oss i dag ferskvare. 


Hva hvis du kunne tilrettelagt for strukturert og systematisk kompetanseheving av ansatte gjennom digital læring – hvor og når det passer hver enkelt best? 


Visma Læring er en felles markedsplass for læring, utviklet for, og sammen med norske kommuner.

Hvordan blir din hverdag som leder enklere?

Få et innblikk i hva du som leder kan oppnå i markedsplassen for læring og utvikling.

Enkel og oversiktlig tilgang for ansatte og ledere

Ansatte og ledere kan se hvilke kurs de er meldt på, hvilke de har bestått, og få full oversikt over kursbevisene de har fått utstedt.

De kan også bla i kurskatalogen og melde seg på kurs selv.

Homepage-easy access.png

Standard rapporter for oppfølging og dokumentasjon

Få oversikt over kurs som er planlagt, bestått eller utgått, både på enkelt medarbeider og hele avdelinger.

Reports-My departments.png

Smidig kurshåndtering

Du kan enkelt melde en medarbeider eller en hel avdeling på et kurs.

De vil da få en mail med en link som tar de direkte til kurset du har meldt de på.

registrering employees on a course.png