Dame med øreplugger deltar på webinar

Kurs i trygge omgivelser

De fleste av våre kurs er online denne høsten.

  Din handlekurv (0)

Pris per deltaker

Visma.net Payroll - Lønn og teori - Webinar

Er du ny på lønn og skal jobbe med Visma.net Payroll? 

Dette kurset gir deg teoretisk kunnskap kombinert med systemkunnskap som er svært nyttig når du skal arbeide med lønn. Ved siden av innføring i lønnssystemet, gir vi deg nødvendig kunnskap om ulike lover, forskrifter og begrep i forbindelse med ansattes skatteplikt og arbeidsgivers plikter knyttet til forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift og lønnsopplysningsplikt. 

Etter endt kurs skal du kunne registrere faste opplysninger og variable transaksjoner, slik at du kan kjøre lønn i Visma.net Payroll, samt oppsett for innsending av a-meldinger.

Om webinar

Dette er et nettbasert kurs. En beskrivelse av hvordan oppkobling skjer vil bli sendt i forkant av kurset.

På kurset bruker du egen PC. Du må logge deg på webinaret lokalt (ikke via terminalserver/Citrix) og ha på lyd. I løpet av kursdagen jobber vi med praktiske oppgaver, og du har mulighet til å stille spørsmål og ha dialog med kursleder.

Kurs inngår i avtale om Kursabonnement.

Forkunnskaper

Kurset passer for deg som har liten eller ingen erfaring i faget lønn.

Kursinnhold teoridelen

 • Arbeidstid
  • Alminnelig arbeidstid, overtid ,hviletid og fravær
 • Lønn
  • Avtale, krav til minstelønn, hva er full lønn, overtid, ulike typer lønn og tidspunkt for lønnsutbetaling
 • Sykepenger
  • Grunnvilkår, arbeidsgiverperiode, dokumentasjon, refusjon fra NAV, og nye regler for beregning av sykepenger
 • Barns sykdom
  • Grunnvilkår, hvilke situasjoner gir rett på omsorgspenger,  antall dager, dokumentasjon, arbeidsgivers plikt til å utbetale, refusjon fra NAV
 • Ferie
  • Opptjeningsår, ferieår, opptjening av feriepenger, utbetaling av feriepenger, utbetaling av feriepenger til arbeidstaker som har fravær

 • Arbeidsgivers plikter til i forbindelse med utbetaling av lønn
 • Regler for bruk av skattekortet og korrekt trekkberegning i lønnskjøringen
 • Riktig beregning av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift
  • Hvilke ytelser er skattepliktige/ skal inn i grunnlaget for arbeidsgiveravgift
  • Hvordan beregne riktig skattepliktig fordel for naturalytelser
  • Trekkfritak for visse ytelser  - som feriepenger og “halv skatt før jul
 • Riktig rapportering til myndighetene
  • Plikten til å rapportere lønn og opplysninger om ansatte i a-meldingen,
  • Lønnsbeskrivelser og opplysninger om arbeidsforholdet
 • Kort om arbeidsgivers plikter i forbindelse med utleggstrekk/påleggstrekk

Kursinnhold systemdelen

 • Grunndata
  • Firmaopplysninger
  • Oppsett mot Altinn
  • Bankforbindelse
  • Oppsett mot økonomisyste,
 • Hovedbokskontoer
 • Lønnsarter
 • Ansatte
  • Hvordan opprette en ansatt
  • Faste lønnstransaksjoner
  • Arbeidsforhold
 • Elektronisk skattekort
 • Lønnsregistrering
 • Hvordan sende A-melding
  • Altinn meldingsboks
  • Erstatningsmelding / nullstille A-melding
  • Oppgjørsperiode - A-melding, bankliste
 • Generering av feriepenger
  • Sluttoppgjør
  • Feriepengeliste
 • Lønnsoppgave - Sammenstilling av opplysninger
 • Oppstart av nytt år

 

 

 

 

Om webinar

Dette er et nettbasert kurs. En beskrivelse av hvordan oppkobling skjer vil bli sendt i forkant av kurset.

På kurset bruker du egen PC. Du må logge deg på webinaret lokalt (ikke via terminalserver/Citrix) og ha på lyd. I løpet av kursdagen jobber vi med praktiske oppgaver, og du har mulighet til å stille spørsmål og ha dialog med kursleder.

På dette kurset vil du møte to kursledere; en av våre juridiske rådgivere og en av våre lønnskonsulenter.

Kurset inngår i avtale om Kursabonnement.

Vår vurdering i forhold til godkjenningsordningen:

Revisorer og Regnskapsførere: 7 timer skatterett/avgiftsrett

Sted og dato
Antall deltakere
Status Ledige plasser
Varighet 3 dager
Klokkeslett 09.00 - 16.00
Pris 10900