Din handlekurv (0)

Pris per deltaker

Lønnsforum vår 2020 - Visma.net Payroll

Bred fagekspertise og svar på alle spørsmål

På Lønnsforum Vår har vi et program fullspekket med nye og endrede regler for 2020, kombinert med smart og effektiv bruk av lønnssystemet. Vi stiller med 3 fageksperter på hvert kurs for å sikre at du får best mulig utbytte av dagen og svar på alle dine spørsmål. Temaene blir gjennomgått både faglig og i lønnssystemet.

Alle kurs er flyttet online denne våren

Alle kurs gjennomføres nå online, så du kan delta på i trygge omgivelser hjemmefra eller på kontoret.

Svar på nye spørsmål knyttet til Corona-epedemien

Vi lever i en tid i konstant endringer, og det er viktig å holde seg oppdatert på det som skjer. Innen lønn- og personalområdet er det alltid mange nye regelendring og ny praksis som vi behandler og diskuterer på Lønnsforum.
Ved å delta på Lønnsforum denne våren vil du blant annet lære mer om:
 • Nye regler for arbeidsgiverperiode ved sykepenger, permittering og omsorgspenger - hva gjelder nå?
 • Permittering - hva må du som arbeidsgiver “passe på”?
 • Endring i praksis ved korreksjon i a-meldingen
 • Hovedreglene om feriefastsetting
  • Hvem bestemmer når ferie skal avvikles?
  • Ferie og permittering
 • Riktig utbetaling av feriepenger i lønnssystemet
 • Effektiv bruk og tips og triks i lønnssystemet

Målgruppe

Kurset passer for alle som arbeider med Visma.net Payroll. Lønnsforum gir deg en god oppdatering på fag og nyheter i Visma.net Payroll.

Etterutdanning

Visma Software AS har vurdert kurset til følgende etterutdanning:

Regnskapsfører: 1,5 timer Skatterett/avgiftsrett, 1,5 timer Rettslære og 3 timer Annet
Revisor: 1,5 timer Skatterett og  4,5 timer Annet.

 

Teori

 • Aktuelle tema 2020 personal
  • Permittering - en kort gjennomgang av noen viktige regler om permittering
   • Vilkår for permittering
   • Permitteringsvarsel og hvilke frister gjelder?
   • Nytt: Redusert lønnspliktperiode for arbeidsgiver ifbm corona
  • Sykepenger i arbeidsgiverperioden - egenmelding/sykmelding
   • Nytt: redusert arbeidsgiverperiode ifbm corona
   • Hva skal arbeidsgiver utbetale i sykepenger? Mange arbeidsgivere utbetaler ikke riktig beløp.
   • Skal sykepenger beregnes forskjellig ved egenmelding og sykmelding?
   • Hvilke inntekter skal være med når arbeidsgiver beregner sykepenger?
   • Sykepenger ved karantene
  • Nytt om omsorgspenger
   • Utvidet antall dager
   • Redusert dekning fra arbeidsgiver
   • Refusjon
  • GDPR - informasjon om sykdom, karantene, permittering ifbm Corona
 • Aktuelle tema 2020 Lønn

  • Midlertidig redusert sats for arbeidsgiveravgift
  • Reise og diett
   • Statens særavtaler - nye avtaler i 2020
   • Skattedirektoratets forskuddssatser for 2020
  • Arbeidsgiveravgift
   • Premie til sliterordningen
  • Kildeskattekort
   • Utbetaling av feriepenger
   • Arbeidsgivers dekning av pendlerkostnader
  • A-melding
   • Lønnsbeskrivelser
   • Ny praksis ved trekk av for mye utbetalt lønn
  • Arbeidsgivers plikter når den ansatte har naturalytelser, men ikke lønn
 • Ferie

  • Planlegging og fastsettelse av ferie - hvem bestemmer?
   • Arbeidsgivers styringsrett
   • Ekstraferie pga alder
   • Hovedferie og restferie, avtalefestet ferie
  • Sykdom i ferien
   • Sykdom før ferien
   • Sykdom i ferien
   • Rett til å utsette ferien pga frykt for sykdom?
  • Utbetale feriepenger ved permittering og sykdom?
 • Er bilgodtgjørelse alltid skattefritt? Kan firmabil være skattefri fordel?

  • Hvorfor er det viktig å skille mellom yrkesreise, arbeidsreise og besøksreise?

System

Employees
 • Redigering av faste transaksjoner

 • Ansattrapport


Sammenstillingsoppgaven

 • Kan sendes elektronisk via Payslip


Mobile Employee

 • Nytt design

 • Kostnadsbærere


Calendar

 • Styre hvilken kostnadsbærer som vises

 • Sletting av godkjente fraværssøknader

 • Feriesaldo

 • Timesaldo

 • Rapporter


Inntektsskjema

 • Registrering av sykdom

 • Refusjon av sykepenger

 • Generering av skjema

 • Permisjoner


Feriepenger

 • Inngående saldo

 • Kjøring av feriepenger

 • Utbetaling av feriepenger i annen måned


Nyheter i Visma.net Payroll

 • Hva kommer de neste månedene?Med forbehold om endringer

 

For deltagelse online

Du følger kurset på nett fra din PC. Du vil motta tilgang til webinaret senest en time i forkant. Det vil være muligheter for å stille spørsmål under webinaret som vil bli besvart på webinaret og eventuelt i etterkant.

Når du deltar online mottar du et opptak av kurset for repetisjon og oppslag.

Kursprisen inkluderer elektronisk kursdokumentasjon. Etter gjennomført kurs mottar du kursbevis og blir bedt om å gi din evaluering av kurset.

Kurset inngår i avtale om Kursabonnement.

Etterutdanning

Visma Software AS har vurdert kurset til følgende etterutdanning:

Regnskapsfører: 1,5 timer Skatterett/avgiftsrett, 1,5 timer Rettslære og 3 timer Annet
Revisor: 1,5 timer Skatterett og  4,5 timer Annet.

Sted og dato
Antall deltakere
Status Ledige plasser
Varighet 1 dager
Klokkeslett 09.00 - 16.00
Pris 4400