Dame med øreplugger deltar på webinar

Kurs i trygge omgivelser

De fleste av våre kurs er online denne høsten.

  Din handlekurv (0)

Pris per deltaker

Lønnsforum høst 2020 - Visma.net Payroll - online

Høstens viktigste oppdateringer innenfor lønn og personal

2020 har vært et krevende år med endringer i lover og regler som alle vil bli berørt av, i tillegg til et midlertidig regelverk. På årets Lønnsforum Høst får du oversikt over de nye reglene, endring i viktige prossesser for 2021 og hva som er spesielt viktig i sammenheng med årsskifte og en gjennomgang av effektiv årsavslutning i Visma.net Payroll.

Hvordan kan du delta?

I år har vi på grunn av Covid situasjonen forbedret vårt digitale tilbud. Du kan delta på et online heldagsarrangement som tidligere, eller velge aktuelle tema på korte webinar.

Denne online sendingen er et opptak og det vil være muligheter for å sende inn spørsmål som blir besvart senest innen to arbeidsdager. Du mottar opptaket i etterkant for repetisjon og oppslag.


En tilgang til online kurs kan kun brukes av én person. Er dere flere i bedriften som ønsker å følge samme sending, må dette bestilles per ansatt.

 • Dersom dere er flere enn en deltager bruk rabattkode OnlineF19 og få 40 % rabatt for deltager 2-5.
 • For flere enn 5 deltagere, be om pris ved å sende forespørsel til kurs@visma.com.

Bli oppdatert både på regler på nyheter i lønnssystemet

Kurset er satt sammen av to dager, hvor du selv velger om du vil delta på dag en, dag to eller på begge dager:

Dag 1: Regeloppdateringer - innenfor lønn, skatt og personal med hovedfokus på årsskifte og nye regler.

Dag 2: Visma.net Payroll - Nyheter i programmet, og hva er viktig å tenke på for å gjøre årsavslutningen og overgang til nytt år riktig og effektivt.Som et alternativ til å følge Lønnsforum Høst vil vi tilby enkelttema som kortere webinar i uke 43, tilbudet blir publisert i midten av september.

Etterutdanning

Visma Software har vurdert kurset til å gi følgende etterutdanning:

Dag 1
Regnskapsfører: 3,5 timer Skatterett/avgiftsrett. 3,5 timer Rettslære
Revisor: 3,5 timer Skatterett. 3,5 timer Annet

Dag 2
Regnskapsfører: 7 timer Annet
Revisor: 7 timer Annet

Hvor velger jeg antall dager?

Når du legger kurset i handlekurven, må du velge dager i siste steg etter at du har registrert navn- og firmaopplysninger.

Kurset inngår i avtale om Kursabonnement.

Dag 1 - Regeloppdatering lønn og personal

Nytt i 2020 - et år fylt med regelendringer

Sykepenger - Regelendringer og aktuelle tema i forbindelse med covid-19-pandemien
 • Vært i utlandet - karantene når man kommer hjem
  • Har arbeidstaker rett på sykepenger?
 • Hvor lang er arbeidsgiverperioden?
  • Er fraværet corona-relatert?
 • Hvilke dager er arbeidsgiver pliktig til å utbetale sykepenger?
 • Hvilke krav stilles for å få refusjon fra NAV?
 • Egenmelding
  • Hvilke regelendringer har kommet i forbindelse med covid-19?
  • Når kan arbeidstaker benytte egenmelding?
  • Hvordan telle dager og tilfeller med egenmelding?

Omsorgspenger - Særlige regler i 2020
 • Hvor mange dager har arbeidstaker rett på?
 • Når har arbeidstaker rett på omsorgspenger
 • Hvilke regler gjelder i 2020 pga covid-19?
 • Når kan arbeidsgiver søke refusjon fra NAV?
 • Hvordan søker arbeidsgiver refusjon fra NAV?

Permittering - Regelendringer og aktuelle tema i forbindelse med covid-19-pandemien
 • Hva skal til for å kunne permittere?
 • Hvor lang til i forveien må permittering varsles
 • Rapportering i a-meldingen
 • Arbeidsgivers lønnspliktperioder
  • Lengde på lønnspliktperiodene
  • Hvordan skal arbeidsgiver beregne permitteringslønn?
 • Hvor mange dager med lønnskompensasjon dekker NAV?
 • Feriepenger på lønnskompensasjon?
 • Hvor lenge kan det permitteres?

Arbeidsgiveravgift - lavere sats i termin 3
 • Eksempler på riktig beregning av aga i termin 3

Avklaringer fra Skatteetaten
 • Skattefritak for nødvendige naturalytelser
 • Firmabil under permittering - skatteplikt, trekkplikt og rapporteringsplikt
 • Pendlerstatus: Kravet til besøkshyppighet for enslige pendlere under koronasituasjonen

Andre aktuelle temaer
 • Nye satser - kostgodtgjørelse
 • Kildeskattekort - hvilke plikter har arbeidsgiver?
 • Korreksjon a-melding
 • Ny sats for bunnfradrag i skattefri fordel ved kjøp av aksjer i arbeidsgiver selskapet

Trekk i lønn og feriepenger - nye avgjørelser
 • Trekk i lønn/feriepenger er strengt regulert i arbeidsmiljøloven, hvilke muligheter åpnes det for her?
 • Når må avtale om trekk i lønn/feriepenger inngås?
 • Hvilken betydning har det at trekk i lønn er regulert i arbeidsavtalen?

Ferie
 • Overføring av ferie
 • Ferie under permittering
  • Arbeidsgivers plikter
  • Arbeidstakers plikter
  • Har arbeidsgiver oversikt over permittert arbeidstakers feriesaldo?
  • Opptjening av feriepenger - hvordan påvirkes neste års ferie?

Obligatorisk tjenestepensjon (OTP) - nytt fra 2021
 • Hva er OTP i privat sektor?
 • Hvilke bedrifter må ha en OTP-ordning?
  • Hva er konsekvensene av ikke å ha lovpålagt OTP-ordning?
 • Medlemskap
  • Når kan/skal ansatt meldes inn?
  • Når kan/skal ansatt meldes ut?
 • Hvilke inntekter skal med i premiegrunnlaget?
 • Nytt fra 2021
  • Bruk av informasjon fra a-ordningen i forbindelse med obligatorisk tjenestepensjon

Årsavslutning
 • Har du innberettet ytelser korrekt i år?
  • Trekkfrie godtgjørelser
  • Kostgodtgjørelse for overnatting på hotell, pensjonat eller hybel/brakke med kokemulighet
 • Bilgodtgjørelse, passasjertillegg og tilhengertillegg
 • Overtidsmat
 • Firmabil/yrkesbil
 • Elektronisk kommunikasjon
 • Gaver i arbeidsforhold
 • Personalrabatter
 • Rentefordel på lån i arbeidsforhold
 • Hva med ytelser opptjent 2020 som utbetales i 2021

Statsbudsjettet 2021

Dag 2 - Visma.net Payroll

Lønnsarter - Bruk, kontroll og korrigering
 • Firmabil
 • Elektronisk kommunikasjon
 • Naturalytelser for permitterte

Arbeidsforhold - Praktiske rutiner og inntektsmelding
 • Arbeidstidsavtale
 • Ferieavtale
  • Trekk i lønn for ferie
  • Overføring av feriesaldo
 • Lønn november/desember - Halv skatt
 • Opphør av arbeidsforhold
  • Sluttoppgjør feriepenger
  • Avslutning av arbeidsforhold tilbake i tid
  • Sluttede ansatte som begynner igjen
 • Nytt med OTP fra 2021
  • Innstillinger på lønnsarter
  • A-melding opp mot OTP
  • Org.nr fra pensjonstilbyder
 • Innrapportering av permittering og permisjoner

Inntektsmelding
 • Digital inntektsmelding
  • Hvordan få generert inntektsmeldingen?
  • Hva er viktig å passe på?

Årsavslutning - Avstemming og overføring til nytt år
 • Hva kan vi gjøre løpende gjennom året?
 • Ekstrakjøringer
 • Avstemmingrapporter
 • A-melding personoppsummering
 • Årsavslutning/overføring til nytt år
 • A-melding korreksjoner

Nyheter i Payroll
 • Generelle innstillinger
  • Finansskatt
  • Skattefri organisasjon
  • Skatt fra første krone
 • Masseoppdatering
  • Masseregistrering av faste transaksjoner
  • Masseregistrering av variable transaksjoner
  • Masseregistrering av oppstartsverdier
App’er til Payroll
 • Visma Mananger
  • Info om de ansatte
 • Visma Employee
  • Kamera i Employee-appen
  • Innlogging - Visma Connect


PS! Endringer i agendaen kan forekomme.


Kurset er for deg som arbeider innen lønn og personal. Dag 1 er for de som ønsker en oppdatering innen regelverket. Dag 2 er for deg som benytter lønnsprogrammet Visma.net Payroll.

For deltagelse online

Du følger kurset fra din arbeidsplass - du trenger kun egen PC og tilgang til internett. Du vil motta en lenke med tilgang til sendingen i forkant av kursdato, og en SMS med passord før kl 08.45 samme dag. Sendingen er et opptak og det vil være muligheter for å sende inn spørsmål som blir besvart senest innen to arbeidsdager.
Når du deltar online mottar du et opptak av kurset i etterkant for repetisjon og oppslag. Du vil ha tilgang til opptaket i seks måneder.

Kursprisen inkluderer elektronisk kursdokumentasjon. Etter gjennomført kurs mottar du kursbevis og blir bedt om å gi din evaluering av kurset.

Varighet

Kurset er satt sammen av to dager hvor dag en er Regeloppdatering og dag to er Årsavslutning i Visma.net Payroll. Du velger selv om du vil delta på dag en, dag to eller på begge dager. Hver kursdag varer fra kl. 09:00 til 16:00. 

Kurset inngår i avtale om Kursabonnement.

Etterutdanning

Visma Software har vurdert kurset til å gi følgende etterutdanning:

Dag 1
Regnskapsfører: 3,5 timer Skatterett/avgiftsrett. 3,5 timer Rettslære
Revisor: 3,5 timer Skatterett. 3,5 timer Annet

Dag 2
Regnskapsfører: 7 timer Annet
Revisor: 7 timer Annet

Hvor velger jeg antall dager?

Når du legger kurset i handlekurven, må du velge dager i siste steg etter at du har registrert navn- og firmaopplysninger. 

Sted og dato
Antall deltakere
Status Ledige plasser
Varighet 2 dager
Klokkeslett 09.00 - 16.00
Pris Pris 1 dag 4400 Pris 2 dager 7800