Din handlekurv (0)

Pris per deltaker

Lønnsforum høst 2019 - Visma.net Payroll

 

Høstens viktigste oppdateringer innenfor lønn og personal

Vi ser på endringene  som har det kommet i lover og regler i 2019 som alle vil bli berørt av, og vi ser også på det vi vet om av viktige endringer i 2020. På årets Lønnsforum Høst får du oversikt over de nye reglene, endring i viktige prossesser for 2020, hva som er spesielt viktig i sammenheng med årsskifte og en gjennomgang av effektiv årsavslutning i Visma.net Payroll.

Kurset er satt sammen av to dager, hvor du selv velger om du vil delta på dag en, dag to eller på begge dager:

Dag 1: Regeloppdateringer innenfor lønn, skatt og personal med hovedfokus på årsskifte og nye regler.
Dag 2: Visma.net Payroll - Nyheter i programmet, og hva er viktig å tenke på for å gjøre årsavslutningen og overgang til nytt år riktig og effektivt.

Kurset går også online på flere datoer denne høsten.

Agenda kommer i løpet av august.

Etterutdanning

Totalt 14 timer for begge dager - fordelingen legges ut når den er klar. 

Dag 1: Regeloppdatering

Nyheter 2019

 • Varsling

 • Pleiepenger - gradering

 • Egenmelding

  • Utvidet egenmeldingsordning

  • Drøftningsplikt

 • Ny rettspraksis som kan ha betydning for arbeidsgiver

 • Foreslåtte endringer i sykelønnsordningen

Foreldrepenger

 • Nye beregningsregler fra 1. januar 2019

 • Fedrekvote- mødrekvote - fellesperioden

 • 80 % dekningsgrad - hvilken betydning får dette?

 • Prematurfødte barn - nye regler for stønadsperioden med foreldrepenger

 • Digital inntektsmelding

 • Permisjon

 • A-melding

  • Korrekt rapportering

Nyheter 2019 - lønn/skatt

 • Rabatter

 • Personalrabatter

 • Gaver i arbeidsforhold

 • Andre endringer

 • Satser og beløpsgrenser

 • Reise og diett, vilkår for skattefri dekning ved:

  • Dagsreiser

  • Reiser med overnatting

Riktig behandling av ansattes utlegg

 • Reisekostnader

 • Representasjon

 • Velferdstiltak

“Frynsegoder”

 • Firmabil

 • Elektronisk kommunikasjon

 • Andre fordeler

Hva må du tenke på ved årets slutt?

 • Ferie

 • Sykt barn

 • Avspasering - tidskonto

 • Personalmapper

  • GDPR

 • Helligdager – rett til lønn og fri

 • “Gjengangere” ved kontroll fra skatteetaten

  • Feil bruk av lønnsbeskrivelser eller sats/beløp

  • Pendlere

  • Lønn opptjent i utlandet

 • Korreksjoner av lønn

  • Når det er utbetalt for mye lønn/godtgjørelse

  • Etterbetaling

  • Forskuddstrekk

 • Lønn og godtgjørelser opptjent i 2019 som utbetales i 2020

 

Dag 2: Visma.net Payroll

Agenda kommer

Med forbehold om endringer

Kurset er for deg som arbeider innen lønn og personal. Dag 1 er for de som ønsker en oppdatering innen regelverket. Dag 2 er for deg som benytter lønnsprogrammet Visma.net Payroll. 

Kursprisen inkluderer elektronisk kursdokumentasjon, lunsj og bevertning. I tillegg til kursdokumentasjon mottar du Årsavslutningsboka for 2019 (verdi kr 850,-) elektronisk. Overnatting er ikke inkludert - det bestilles individuelt av den enkelte deltaker. Kurs gjennomføres med visning fra kursholders PC. Etter gjennomført kurs mottar du kursbevis og blir bedt om å gi din evaluering av kurset.

Varighet

Kurset er satt sammen av to dager hvor dag en er Regeloppdatering og dag to er Årsavslutning i Visma.net Payroll. Du velger selv om du vil delta på dag en, dag to eller på begge dager. Hver kursdag varer fra kl. 09:00 til 16:00.

Kurset inngår i avtale om Kursabonnement.

Bli Visma Certified SuperUser

Dokumenter dine kunnskaper i Visma Lønn og ta sertifiseringstest og bli Visma Certified SuperUser. Les mer om Visma Certified SuperUser ( VCSU) her. "Lønnsforum høst 2019 - Visma.net Payroll" er et av kursene vi anbefaler før sertifiseringstest. 

Etterutdanning

Visma Software har vurdert kurset til å gi følgende etterutdanning:

Totalt 14 timer for begge dager - fordelingen legges ut når den er klar. 

Hvor velger jeg antall dager?

Når du legger kurset i handlekurven, må du velge dager i siste steg etter at du har registrert navn- og firmaopplysninger.

Sted og dato
Antall deltakere
Status Ledige plasser
Varighet 2 dager
Klokkeslett 09.00 - 16.00
Pris Pris 1 dag 4600 Pris 2 dager 8300
Adresse Visma-huset Skøyen
Kurssted Åpne kart