Dame med øreplugger deltar på webinar

Kurs i trygge omgivelser

Alle kurs er online, foreløpig frem til august.

  Din handlekurv (0)

Pris per deltaker

Visma Lønn Brukerdag 2020

Dypdykk i lønnssystemet

På Visma Lønn Brukerdag får du en gjennomgang av hvordan du best mulig kan utnytte ditt lønnssystem og bruke smarte og mer avanserte funksjoner. Nå i høst har vi disse punktene på agendaen:

 • Nyheter og nyttige tips
 • Lønnsendring og etterbetaling
 • Pensjon- og pensjonrapporter
 • Effektiv fraværskontroll og -oppfølging
 • Inntekstsmelding
 • Riktig rapportering av permisjon og permittering i A-meldingen

I tillegg svarer vi på spørsmål - og ofte stilte spørsmål til support.

Brukerdag er et kurs for deg som har brukt Visma Lønn en stund og er klar for et dypdykk. I tillegg til de funksjonene du bruker mest, finnes det en rekke muligheter som du kanskje ikke er kjent med og som kan bidra til å gjøre lønnsarbeidet enklere, morsommere og mer effektivt.

Delta på kurs eller webinar?

Vi har foreløpig planlagt 2 fysiske kurs i Oslo i høst. I tillegg setter vi opp kurset som webinar med tilsvarende innhold. Webinarene er delt opp i 3 x 2 timers webinar (del 1 - del 2 - del 3). Så velger du webinarvarianten kan du velge alle, eller de temaene som er relevante for deg. På webinar får du svar på spørsmål og opptak i etterkant av webinaret.

Etterutdanning

Visma Software har vurdert kurset og gi følgende etterutdanning:

For revisor: 6 timer Annet
For regnskapsfører: 6 timer Annet

Kurset inngår i avtale om Kursabonnement.


Del 1 - Nyheter - Lønnsendring og etterbetaling - Pensjon

Nyheter og nyttige tips i Visma Lønn
 • Visma Lønn - Versjon 15 nyheter og forbedringer
 • Husk verdier i Altinn meldingsboks
 • EDAG koden vist i tilbakemelding på A-meldingen
 • Feriepengeliste kun for ansatte over 60 år

Lønnsendring og etterbetaling

Pensjon og pensjonsrapporter
 • Felter som har betydning på den ansatte
 • Papirrapport for kontroll
 • Elektronisk rapport for opplastning

Del 2 - Fraværskontroll

Effektiv fraværskontroll og oppfølging
 • Fraværskoder
 • Fraværstekster
 • Fraværsbetingelser
 • Fraværsmal
 • Fraværsmal for ansatt i redusert stilling
 • Fraværsregistrering
 • Oppfølging sykmeldte - e-post varsel
 • Fraværsstatistikk

Del 3 - Inntekstsmelding - Refusjon av sykepenger - Rapportering av permisjon - Rapporter

Inntektsmelding
 • Eksempel på sykemelding med gyldig og ugyldig fravær
 • Eksempel på foreldrepenger med gradering og utsettelse

Refusjon sykepenger - import i Visma Lønn

Riktig rapportering av permisjon og permittering i A-meldingen
 • Arbeidsstatus
 • Fraværsregistrering
 • Rapport

Rapporter i Visma Lønn
 • A06 - avstemming
 • Kontrollrapporter A-melding (Ansatte uten lønn)
 • Kopiere til Excel fra f.eks. ansattliste
 • Lønnsticker i Visma Lønn

Spørsmål og svar
 • Support svarer på aktuelle spørsmål


Kurset passer for deg med erfaring fra Visma Lønn.

Kurset gjennomføres uten bruk av PC for deltager. Kursprisen inkluderer elektronisk kursdokumentasjon, lunsj og bevertning. Etter gjennomført kurs mottar du kursbevis og blir bedt om å gi din evaluering av kurset.

Kurset inngår i avtale om Kursabonnement.

Etterutdanning

Visma Software har vurdert kurset og gi følgende etterutdanning:

For revisor: 6 timer Annet
For regnskapsfører: 6 timer Annet

Sted og dato
Antall deltakere
Status Ledige plasser
Varighet 1 dager
Klokkeslett 09.00 - 16.00
Pris 4900
Adresse Visma-huset Skøyen
Kurssted Åpne kart