Dame med øreplugger deltar på webinar

Kurs i trygge omgivelser

Alle kurs er online, foreløpig frem til august.

  Din handlekurv (0)

Pris per deltaker

Visma Lønn Brukerdag 2020 - del 2 - online

Dypdykk i lønnssystemet - Del 2 - Fraværskontroll og -oppfølging

På Visma Lønn Brukerdag får du en gjennomgang av hvordan du best mulig kan utnytte ditt lønnssystem og bruke smarte og mer avanserte funksjoner. Nå i høst har vi disse punktene på agendaen:

 • Del 1 - Nyheter - Lønnsendring og etterbetaling - Pensjon
 • Del 2 - Fraværskontroll og -oppfølging
 • Del 3 - Inntekstsmelding - Refusjon av sykepenger - Rapportering av permisjon - Rapporter

I tillegg svarer vi på spørsmål - og ofte stilte spørsmål til support.

Brukerdag er et kurs for deg som har brukt Visma Lønn en stund og er klar for et dypdykk. I tillegg til de funksjonene du bruker mest, finnes det en rekke muligheter som du kanskje ikke er kjent med og som kan bidra til å gjøre lønnsarbeidet enklere, morsommere og mer effektivt.

Delta på kurs eller webinar?

Vi har foreløpig planlagt 2 fysiske kurs i Oslo i høst. I tillegg setter vi opp kurset som webinar med tilsvarende innhold. Webinarene er delt opp i 3 x 2 timers webinar (del 1 - del 2 - del 3). Så velger du webinarvarianten kan du velge alle, eller de temaene som er relevante for deg. På webinar får du svar på spørsmål og opptak i etterkant av webinaret.

Varighet

2 timer

Etterutdanning

Visma Software har vurdert kurset og gi følgende etterutdanning:

For revisor: 2 timer Annet
For regnskapsfører: 2 timer Annet

Kurset inngår i avtale om Kursabonnement.

Del 2 - Fraværskontroll

Effektiv fraværskontroll og oppfølging
 • Fraværskoder
 • Fraværstekster
 • Fraværsbetingelser
 • Fraværsmal
 • Fraværsmal for ansatt i redusert stilling
 • Fraværsregistrering
 • Oppfølging sykmeldte - e-post varsel
 • Fraværsstatistikk
Kurset passer for deg med erfaring fra Visma Lønn.

Delta online

Vi anbefaler deg å sitte avskjermet i eget rom. Legg deg på webinaret lokalt på din PC (ikke via terminalserver/Citrix) og ha på lyd.
Du vil motta en lenke med tilgang til kurset før kl. 16:00 dagen før. Det vil være muligheter for å sende inn spørsmål som blir besvart senest innen to arbeidsdager.

Kursprisen inkluderer elektronisk dokumentasjon. Etter gjennomført kurs mottardu kursbevis og blir bedt om å gi din evaluering av kurset. Når du deltar online, mottar du et opptak av kurset i etterkant for repetisjon og oppslag. Du vil ha tilgang til opptaket i seks måneder.

Varighet

2 timer

Etterutdanning

For revisor: 2 timer Annet
For regnskapsfører: 2 timer Annet

Kurset inngår i avtale om Kursabonnement.
Sted og dato
Antall deltakere
Status Ledige plasser
Varighet 1 dager
Klokkeslett 09.00 - 11.00
Pris 1600