Din handlekurv (0)

Pris per deltaker

Lønnsforum høst 2019 - Visma Lønn

Høstens viktigste oppdateringer innenfor lønn og personal

Vi ser på endringene  som har det kommet i lover og regler i 2019 som alle vil bli berørt av, og vi ser også på det vi vet om av viktige endringer i 2020. På årets Lønnsforum Høst får du oversikt over de nye reglene, endring i viktige prossesser for 2020, hva som er spesielt viktig i sammenheng med årsskifte og en gjennomgang av effektiv årsavslutning i Visma Lønn.

Kurset er satt sammen av to dager, hvor du selv velger om du vil delta på dag en, dag to eller på begge dager:

Dag 1: Regeloppdateringer innenfor lønn, skatt og personal med hovedfokus på årsskifte og nye regler.
Dag 2: Visma Lønn- Nyheter i programmet, og hva er viktig å tenke på for å gjøre årsavslutningen og overgang til nytt år riktig og effektivt.

 

Etterutdanning

Visma Software har vurdert kurset til å gi følgende etterutdanning:

Dag 1: Regnskapsfører: 3,5 timer Skatterett/avgiftsrett. 3,5 timer Rettslære
            Revisor: 3,5 timer Skatterett. 3,5 timer Annet

Dag 2: 7 timer Annet

Dag 1: Regeloppdatering

Nyheter 2019

 • Varsling

 • Pleiepenger - gradering

 • Egenmelding

  • Utvidet egenmeldingsordning

  • Drøftningsplikt

 • Ny rettspraksis som kan ha betydning for arbeidsgiver

 • Foreslåtte endringer i sykelønnsordningen

Foreldrepenger

 • Nye beregningsregler fra 1. januar 2019

 • Fedrekvote- mødrekvote - fellesperioden

 • 80 % dekningsgrad - hvilken betydning får dette?

 • Prematurfødte barn - nye regler for stønadsperioden med foreldrepenger

 • Digital inntektsmelding

 • Permisjon

 • A-melding

  • Korrekt rapportering

Nyheter 2019 - lønn/skatt

 • Rabatter

 • Personalrabatter

 • Gaver i arbeidsforhold

 • Andre endringer

 • Satser og beløpsgrenser

 • Reise og diett, vilkår for skattefri dekning ved:

  • Dagsreiser

  • Reiser med overnatting

Riktig behandling av ansattes utlegg

 • Reisekostnader

 • Representasjon

 • Velferdstiltak

“Frynsegoder”

 • Firmabil

 • Elektronisk kommunikasjon

 • Andre fordeler

Hva må du tenke på ved årets slutt?

 • Ferie

 • Sykt barn

 • Avspasering - tidskonto

 • Personalmapper

  • GDPR

 • Helligdager – rett til lønn og fri

 • “Gjengangere” ved kontroll fra skatteetaten

  • Feil bruk av lønnsbeskrivelser eller sats/beløp

  • Pendlere

  • Lønn opptjent i utlandet

 • Korreksjoner av lønn

  • Når det er utbetalt for mye lønn/godtgjørelse

  • Etterbetaling

  • Forskuddstrekk

 • Lønn og godtgjørelser opptjent i 2019 som utbetales i 2020

 

Dag 2: Visma Lønn

Nyheter og forbedringer i versjon 14.00 og 14.10

Naturalytelser - har du innberettet riktig fordel i år?

 • Korrigering skatt - nye regler

 • Firmabil / yrkesbil - kontroll og korrigering

 • Elektronisk kommunikasjon - kontroll og korrigering

 • Forsikringer - kontroll og korrigering

 • Gaver til ansatte - kontroll og korrigering

 • Fri avis - kontroll og korrigering

 • Personalrabatter

 • Tips

 • Overtidsmat

 • Rentefordel - kontroll og korrigering

 • Avtalefestet pensjon og obligatorisk tjenestepensjon

 • Hvordan velger jeg riktig A-meldingsnr?

 • Korrigering av A-meldingsnummer (inntektskombinasjon)

 • Erstatningsmelding og nullstill A-melding

 • Send korreksjon A-melding

Halv skatt i november / desember

Lønnskjøring uten skatt

Avstemming Altinn - lønn - regnskap

 • Avstemming mot Altinn

 • Lønnsticker

 • Avstemme arbeidsgiveravgift

 • Avstemming mot regnskap

Forberede årsavslutning og opprettelse av nytt år

 • Frister

 • Terminoppgjør skattetrekk og arbeidsgiveravgift

 • Lønnsoppgave - sammenstilling av opplysninger

 • Overføre feriedager

 • Opprette nytt år

Jobb smartere med Visma Lønn

Med forbehold om endringer

 

 

Kurset er for deg som arbeider innen lønn og personal. Dag 1 er for de som ønsker en oppdatering innen regelverket. Dag 2 er for deg som benytter lønnsprogrammet Kurset er for deg som arbeider innen lønn og personal. Dag 1 er for de som ønsker en oppdatering innen regelverket. Dag 2 er for deg som benytter lønnsprogrammet Visma Lønn. 

Kursprisen inkluderer elektronisk kursdokumentasjon, lunsj og bevertning. I tillegg til kursdokumentasjon mottar du Årsavslutningsboka for 2019 (verdi kr 850,-) elektronisk. Overnatting er ikke inkludert - det bestilles individuelt av den enkelte deltaker. Kurs gjennomføres med visning fra kursholders PC. Etter gjennomført kurs mottar du kursbevis og blir bedt om å gi din evaluering av kurset.

Varighet

Kurset er satt sammen av to dager hvor dag en er Regeloppdatering og dag to er Årsavslutning i Visma Lønn. Du velger selv om du vil delta på dag en, dag to eller på begge dager. Hver kursdag varer fra kl. 09:00 til 16:00.

Kurset inngår i avtale om kursabonnement.

Etterutdanning

Visma Software har vurdert kurset til å gi følgende etterutdanning:

Visma Software har vurdert kurset til å gi følgende etterutdanning:

Dag 1: Regnskapsfører: 3,5 timer Skatterett/avgiftsrett. 3,5 timer Rettslære
            Revisor: 3,5 timer Skatterett. 3,5 timer Annet

Dag 2: 7 timer Annet

 

Hvor velger jeg antall dager?

Når du legger kurset i handlekurven, må du velge dager i siste steg etter at du har registrert navn- og firmaopplysninger.

Kurset har elektronisk dokumentasjon:

<
Sted og dato
Antall deltakere
Status Ledige plasser
Varighet 2 dager
Klokkeslett 09.00 - 16.00
Pris Pris 1 dag 4600 Pris 2 dager 8300
Adresse Thon Hotel Vika Atrium
Kurssted Åpne kart