Dame med øreplugger deltar på webinar

Kurs i trygge omgivelser

Alle kurs er online, foreløpig frem til august.

  Din handlekurv (0)

Pris per deltaker

Visma Global Regnskapsrapportering

Lær å bruke standardrapportene i Visma Global

Du vil bli kjent med hvordan du kan gjøre ulike utvalg, utskrift og forespørsler. I Visma Global finnes det 2 standard rapporteringsrutiner for regnskapsmodulen som gjennomgås på dette kurset:

 • I rutinen Statis-Ticker tar du ut bedriftens resultat- og balanserapporter, og en rekke andre rapporter og statistikker. Her kan du også tilpasse standardinnholdet ved å definere egne kolonner i rapportene.
 • I Dynamisk rapportering kan du tilpasse egendefinerte rapport basert på din bedrifts behov, ved å tilpasse både kolonner og linjer.

Kurset varer en dag fra kl. 09.00-15.00. Kurset gir timer for godkjenning av etterutdanning for regnskapsførere og revisor.

Målgruppe

Deg som skal ta ut standard rapporter og statistikker fra regnskapsmodulen.

Forkunnskaper

Du bør ha gjennomført kurset "Visma Global Regnskap trinn I», eller ha tilsvarende kompetanse.

Kurset inngår i avtalen om Kursabonnement. 


 

Utvalg

 • Selekteringsmuligheter
 • Definere utvalg
 • Lagre nyttige utvalg

Utskrift

 • Utskriftsmuligheter av rapporter
 • Bruk av utskriftsrutinen
 • Egendefinerte utvalg, forespørsler og rapporter
 • Revisorrollen, perioderapportering

Budsjettering

 • Budsjetteringsrutinen i Visma Global
 • Budsjettering med inn- og utkopiering fra Excel til Visma Global

Kontoforespørsel

 • Søke frem og kontrollere hovedbok- og reskontrotransaksjoner i regnskapet

Reskontrooversikt

 • Aldersfordelt saldoliste på skjerm

Saldo-Ticker

 • Oversikt over saldo per kontoklasse og reskontro

Statis-Ticker

 • Ta ut oppdaterte standardstatistikker:
  • Omsetning og regnskap
 • Drill-down mulighet, se alle underliggende transaksjoner
 • Mulighet for å definere egne rapportkolonner, eller tallkolonner
 • Prosjekt- og avdelingsrapportering, saldobalanse
 • Sammenligne budsjett mot bokførte tall

Dynamisk rapportering

 • Ta ut standard resultat- og balanserapport
 • Mulighet for å definere bedriftstilpassede rapport, definere egne rapportkolonner og –linjer
 • Rapportering på hovedbokskonto, avdeling, prosjekt og andre kostnadsbærere
 • Sammenligne budsjett mot bokførte tall

Kurs gjennomføres med bruk av leverandørens PC og trening på praktiske oppgaver. Maks antall deltagere er 12.  Kursprisen inkluderer kursdokumentasjon, lunsj og bevertning. Etter gjennomført kurs mottar du kursbevis og bli bedt om å gi din evaluering av kurset.

Kurset inngår i avtalen om Kursabonnement. 

Instruktør

Instruktøren er sertifisert i Visma Global.

Etterutdanning for regnskapsførere og revisor

Visma Software AS har vurdert kurset Visma Global Regnskaprapportering til følgende etterutdanning:

Regnskapsfører: 6 timer Andre fagområder
Revisor: 6 timer Annet

Sted og dato
Antall deltakere
Status Ledige plasser
Varighet 1 dager
Klokkeslett 09.00 - 15.00
Pris 4900
Adresse Visma-huset Skøyen
Kurssted Åpne kart