Dame med øreplugger deltar på webinar

Kurs i trygge omgivelser

De fleste av våre kurs er online denne høsten.

  Din handlekurv (0)

Pris per deltaker

Visma Global Regnskapsrapportering - Webinar

Lær å bruke standardrapportene i Visma Global

Du vil bli kjent med hvordan du kan gjøre ulike utvalg, utskrift og forespørsler. I Visma Global finnes det 2 standard rapporteringsrutiner for regnskapsmodulen som gjennomgås på dette kurset:

 • I rutinen Statis-Ticker tar du ut bedriftens resultat- og balanserapporter, og en rekke andre rapporter og statistikker. Her kan du også tilpasse standardinnholdet ved å definere egne kolonner i rapportene.
 • I Dynamisk rapportering kan du tilpasse egendefinerte rapport basert på din bedrifts behov, ved å tilpasse både kolonner og linjer.

Kurset varer en dag fra kl. 09.00-15.00. Kurset gir timer for godkjenning av etterutdanning for regnskapsførere og revisor.

Målgruppe

Deg som skal ta ut standard rapporter og statistikker fra regnskapsmodulen.

Forkunnskaper

Du bør ha gjennomført kurset "Visma Global Regnskap trinn I», eller ha tilsvarende kompetanse.

Om webinar

Dette er et nettbasert kurs. En beskrivelse av hvordan oppkobling skjer vil bli sendt i forkant av kurset.

På kurset bruker du egen PC. Du må logge deg på webinaret lokalt (ikke via terminalserver/Citrix) og ha på lyd. I løpet av kursdagen jobber vi med praktiske oppgaver, og du har mulighet til å stille spørsmål og ha dialog med kursleder.

Kurs inngår i avtale om Kursabonnement.


 

Utvalg

 • Selekteringsmuligheter
 • Definere utvalg
 • Lagre nyttige utvalg

Utskrift

 • Utskriftsmuligheter av rapporter
 • Bruk av utskriftsrutinen
 • Egendefinerte utvalg, forespørsler og rapporter
 • Revisorrollen, perioderapportering

Budsjettering

 • Budsjetteringsrutinen i Visma Global
 • Budsjettering med inn- og utkopiering fra Excel til Visma Global

Kontoforespørsel

 • Søke frem og kontrollere hovedbok- og reskontrotransaksjoner i regnskapet

Reskontrooversikt

 • Aldersfordelt saldoliste på skjerm

Saldo-Ticker

 • Oversikt over saldo per kontoklasse og reskontro

Statis-Ticker

 • Ta ut oppdaterte standardstatistikker:
  • Omsetning og regnskap
 • Drill-down mulighet, se alle underliggende transaksjoner
 • Mulighet for å definere egne rapportkolonner, eller tallkolonner
 • Prosjekt- og avdelingsrapportering, saldobalanse
 • Sammenligne budsjett mot bokførte tall

Dynamisk rapportering

 • Ta ut standard resultat- og balanserapport
 • Mulighet for å definere bedriftstilpassede rapport, definere egne rapportkolonner og –linjer
 • Rapportering på hovedbokskonto, avdeling, prosjekt og andre kostnadsbærere
 • Sammenligne budsjett mot bokførte tall

Om webinar

Dette er et nettbasert kurs. En beskrivelse av hvordan oppkobling skjer vil bli sendt i forkant av kurset.

På kurset bruker du egen PC. Du må logge deg på webinaret lokalt (ikke via terminalserver/Citrix) og ha på lyd. I løpet av kursdagen jobber vi med praktiske oppgaver, og du har mulighet til å stille spørsmål og ha dialog med kursleder.Kursmateriell kan bli delt ut i forkant, under og etter kurset. Alle kursdeltakere mottar kursbevis og blir bedt om å evaluere kurset i etterkant.

Kurset inngår i avtale om Kursabonnement.

Instruktør

Instruktøren er sertifisert i Visma Global.

Etterutdanning for regnskapsførere og revisor

Visma Software AS har vurdert kurset Visma Global Regnskaprapportering til følgende etterutdanning:

Regnskapsfører: 6 timer Andre fagområder
Revisor: 6 timer Annet

Sted og dato
Antall deltakere
Status Ledige plasser
Varighet 1 dager
Klokkeslett 09.00 - 15.00
Pris 4900